WEBINÁRE – UČITEĽSKÉ FÓRUM

Srdečne vás pozývame na webináre, ktoré sú zamerané na rozvoj a nadobudnutie praktických vedomostí a zručností všetkým učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom.   Vybrať si