O KNIŽNICI, OTVÁRACIE HODINY, KONTAKTY

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN KNIŽNICE CEZ LETO 2024

Od 1. júla do 31. augusta 2024
bude knižnica NIVaM na Hálovej č. 6 v Bratislave
od pondelka do piatku otvorená v čase od 08:00 do 16:00.

Mimoriadne bude knižnica od 2. augusta do 9. augusta
ako aj 30. augusta (piatok)
z dôvodu čerpania dovoleniek všetkými zamestnancami zatvorená.

!! Dostupnosť služieb knižnice (rešerš, MVS, skenovanie) počas leta 2024 !!


Oddelenie knižničných a informačných služieb NIVaM (OKIS) je špecializovanou knižnicou, so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Knižnica poskytuje komplexné knižnično-informačné služby, zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty. Koordinuje tvorbu bibliografií, utvára a sprístupňuje knižničné a bibliografické databázy vo svojej špecializácii, v rámci ktorej naďalej plní funkciu depozitnej a konzervačnej knižnice. OKIS podporuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania, je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému školstva ako aj metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie.

ONLINE KATALÓG

  

  AKTUALITY A ARCHÍV 

  

PREDREGISTRÁCIA

📖 NOVINKY V KNIŽNIČNOM FONDE 📖


 

Otváracie hodiny

PONDELOK 8:00 – 18:00
UTOROK    8:00 – 18:00
STREDA 7:30 – 17:00
ŠTVRTOK  7:30 – 17:00
PIATOK    7:30 – 17:00
SOBOTA – NEDEĽA ZATVORENÉ

 

 

Cesta MHD z centra Bratislavy do knižnice:
Zo Zochovej ulice: autobus č. 83, 84 zastávka Hálova
Zo Zochovej ulice: autobus č. 93, 94 zastávka Stn. Petržalka
Zo Slávičieho údolia: autobus č. 92 zastávka Hálova
Z AS Mlynské Nivy: autobus č. 88 zastávka Hálova

Kde nás nájdete

Knižnica
Oddelenie knižničných a informačných služieb
Odbor podpory neformálneho vzdelávania NIVAM
Hálova 6
851 01 Bratislava 5


 

ODDELENIE KNIŽNIČNÝCH A INFORMAČNÝCH SLUŽIEB – KNIŽNICA

Vedúca oddelenia    
Mgr. Zuzana Sýkorová zuzana.sykorova@nivam.sk +421 2 68 208 611 / 0910 833 468
     

Služby (výpožičky, MVS, rešerš, skenovanie, prezenčná študovňa)

sluzby@nivam.sk

 
Bc. Stanislav Hruška (výpožičky, rešerš, prehliadky) stanislav.hruska@nivam.sk +421 2 68 208 615
Viera Kovačičová (prezenčná študovňa, skenovanie) viera.kovacicova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Lívia Páleníková (výpožičky, MVS) livia.palenikova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Darina Šidlíková (výpožičky, metodika AK a ŠK) darina.sidlikova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Jana Švihelová (výpožičky, upomienky) jana.svihelova@nivam.sk +421 2 68 208 615
     

Metodika akademických a školských knižníc

metodika@nivam.sk

 
Mgr. Rozália Cenigová (metodika ŠK) rozalia.cenigova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Mgr. Miroslava Hajtmánková (metodika AK, edičná činnosť) miroslava.hajtmankova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Mgr. Lenka Barátová (metodika AK a ŠK)  lenka.baratova@nivam.sk +421 2 68 208 610 / 0917 203 782
     
Akvizícia a katalogizácia (knihy, periodiká)    
Mgr. Lucia Ácsová (katalogizácia kníh) lucia.acsova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Mgr. Dagmar Bebková (katalogizácia článkov, bibliografie) dagmar.bebkova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Mgr. Janette Gulčíková (akvizícia kníh, MVS článkov) janette.gulcikova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Ivana Kostrová (akvizícia a evidencia periodík) ivana.kostrova@nivam.sk +421 2 68 208 610
     
Administratíva, podpora IT    
Ing. Slavomír Košecký (IT podpora) slavomir.kosecky@nivam.sk +421 2 68 208 616