O KNIŽNICI, OTVÁRACIE HODINY, KONTAKTY

Oddelenie knižničných a informačných služieb NIVaM (OKIS) je špecializovanou knižnicou, so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Knižnica poskytuje komplexné knižnično-informačné služby, zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty. Koordinuje tvorbu bibliografií, utvára a sprístupňuje knižničné a bibliografické databázy vo svojej špecializácii, v rámci ktorej naďalej plní funkciu depozitnej a konzervačnej knižnice. OKIS podporuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania, je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému školstva ako aj metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie.


 

Otváracie hodiny

PONDELOK 8:00 – 18:00
UTOROK    8:00 – 18:00
STREDA 7:30 – 17:00
ŠTVRTOK  7:30 – 17:00
PIATOK    7:30 – 17:00
SOBOTA – NEDEĽA ZATVORENÉ

 

 

Ako sa dostanem MHD z centra Bratislavy do knižnice?
Zo Zochovej ulice: autobus č. 83, 84 zastávka Hálova
Zo Zochovej ulice: autobus č. 93, 94 zastávka Stn. Petržalka
Zo Slávičieho údolia: autobus č. 92 zastávka Hálova
Z AS Mlynské Nivy: autobus č. 88 zastávka Hálova

Kde nás nájdete

Knižnica
Oddelenie knižničných a informačných služieb
Odbor podpory neformálneho vzdelávania NIVAM
Hálova 6
851 01 Bratislava 5

 


 

Kontakty

Informátor    
Mgr. Jozef Ajpek jozef.ajpek@nivam.sk +421 2 68 208 615
     

Služby (výpožičky, MVS, rešerš, skenovanie, študovňa periodík)

   
Bc. Stanislav Hruška stanislav.hruska@nivam.sk +421 2 68 208 615
Viera Kovačičová viera.kovacicova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Lívia Páleníková livia.palenikova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Darina Šidlíková darina.sidlikova@nivam.sk +421 2 68 208 615
Jana Švihelová jana.svihelova@nivam.sk +421 2 68 208 615
     
Akvizícia a katalogizácia (knihy, periodiká)    
Mgr. Lucia Ácsová lucia.acsova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Mgr. Dagmar Bebková  dagmar.bebkova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Mgr. Katarína Bokrosová katarina.bokrosova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Mgr. Janette Gulčíková janette.gulcikova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Ivana Kostrová ivana.kostrova@nivam.sk +421 2 68 208 610
     

Metodika akademických a školských knižníc, administratíva

   
Mgr. Rozália Cenigová rozalia.cenigova@nivam.sk +421 2 68 208 610
Mgr. Miroslava Hajtmánková miroslava.hajtmankova@nivam.sk +421 2 68 208 616
Ing. Slavomír Košecký  slavomir.kosecky@nivam.sk +421 2 68 208 616
     
Vedúca oddelenia    
Mgr. Zuzana Sýkorová  zuzana.sykorova@nivam.sk +421 2 68 208 611 / 0910 833 468