Národný projekt POP III

  

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov,    pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

 


Najdôležitejšie aktuálne odkazy

Tlačová správa: Od septembra budú podporné pozície na školách pokračovať
Výzva na zapojenie sa do národného projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3
Často kladené otázky k Národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
Kľúč, ktorý stanovuje maximálnu hranicu podpory pre jednotlivé školy
Vyhodnotenie prihlášok do národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
NP POP 3  – IMPLEMENTAČNÝ MANUÁL
Indikatívny harmonogram predpokladaných krokov pri príprave začatia realizácie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
Záznam a výstup seminára: Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch
Záznam online informačného seminára približuje implementačný manuál NP POP3

Otázky a dotazy k NP POP3 nám môžete zasielať cez email pomocpop@nivam.sk


 

Informácie o ďalších národných projektoch, ktoré realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže nájdete na stránke: https://nivam.sk/narodne-projekty/