Plaváreň, Divadlo

Plaváreň, Divadlo

Karloveská 64

841 01 Bratislava

prenájom priestorov a plavárne v budove na Karloveskej 64, Bratislava

Kontakt:

Dominika Hačková
Tel: +421 940 617 636

E-mail: plavaren@nivam.sk

servis@nivam.sk