Projekty a linky

Základné informácie

NÚCEM okrem riadnej činnosti implementoval v rokoch 2009 – 2015 dva národné projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ:

  1. Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania,
  2. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania.

V súčasnosti realizujeme:

  1. národný projekt PIAAC,
  2. projekt TRACK-VET (Program Erasmus+),
  3. projekt Vyvíjanie kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku (Program SRSP),
  4. projekt IT Fitness Test (v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska).