Krajské pracovisko NIVaM v Trnave upriamilo pozornosť na technológie a inovácie v technických odboroch

 

Krajské pracovisko NIVaM v Trnave začalo spoluprácu s Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave v oblasti poskytovania aktuálnych informácií o technológiách a inováciách v technických odboroch pre učiteľov odborných profesijných predmetov a majstrov odbornej výchovy (MOV).

Kolegovia z Krajského pracoviska v Trnave (KP NIVaM v Trnave) pripravili Pilotné stretnutie pre učiteľov stredných škôl v Trnavskom kraji (16. 5. 2024), ktorého cieľom bolo prezentovať technológie a inovácie v technických odboroch s možnosťou využitia na ďalšom vzdelávaní učiteľov stredných škôl a MOV.

 

 

„Účastníci navštívili PLC laboratórium a laboratórium technických prostriedkov. Videli výrobnú linku s nastavením automatizácie, ukážky numerického modelovania a simulácie technologických procesov, “ konkretizuje Slávka Hazuchová, učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety z KP NIVaM v Trnave.  

Učiteľov zaujala činnosť modelov v laboratóriách, iniciatívne sa informovali o možnostiach ich využitia na vlastných vyučovacích hodinách. Pozitívne hodnotili, že sa im dostali informácie z viacerých oblastí priemyslu, od strojárskeho cez elektrotechnický až po stavebný.

Tešíme sa na ďalšiu podobnú spoluprácu!   

Zdielať tento článok