Knihovníkov čaká odborná diskusia o čitateľovi školskej knižnice

Tradičná Konferencia školských knižníc tento rok zameria svoju pozornosť priamo na čitateľa školskej knižnice. Oddelenie knižničných a informačných služieb v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje ďalší ročník podujatia, ktoré školským knihovníkom pomáha riešiť situácie z praxe.

„Kľúčovou témou tohtoročnej konferencie bude čitateľ školskej knižnice. Počas podujatia chceme nielen hovoriť o ťažkostiach, s ktorými sa v tejto súvislosti školský knihovník stretáva, ale chceme navrhnúť aj konkrétne riešenia vybraných situácií. Tie si následne knihovník vyskúša vo svojej praxi,“ približuje Zuzana Sýkorová, vedúca oddelenia knižničných a informačných služieb v NIVaM.          

Ako doplnila, vďaka podnetom, ktoré odborná diskusia prinesie, môžu knihovníci vniesť aj do školských knižníc „nový dych“ a vytvoriť tak z nich priestor, do ktorého sa čitateľ rád vráti.

Konferencia školských knižníc sa uskutoční 18. 6. 2024 v prezenčnej forme. Najneskôr do 3. 6. 2024 je nutná online registrácia. Všetky ďalšie informácie sú dostupné v pozvánke na podujatie

Zdielať tento článok