Hlavné kontakty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Generálny riaditeľ
prof. PaedDr. Ivan Pavlov PhD.Generálny riaditeľivan.pavlov@mpc-edu.sk+421 248 209 453
Viera BarcziováAsistentka generálneho riaditeľasekretariat.gr@mpc-edu.sk+421 248 209 453+421 917 545 467
Kancelária generálneho riaditeľa
Mgr. Petra SaksováRiaditeľ kancelárie generálneho riaditeľapetra.saksova@mpc-edu.sk+421 248 209 425+421 917 510 224
Odbor podpory formálneho vzdelávania
Mgr. Svetlana SíthováRiaditeľ odborusvetlana.sithova@statpedu.sk+421 2 49 276 322
Odbor podpory neformálneho vzdelávania
Mgr. Tomáš HorváthRiaditeľ odborutomas.horvath@iuventa.sk+421 940 617 612
Odbor vnútorného riadenia
Ing. Ingrid HubíkováRiaditeľ odboruingrid.hubikova@mpc-edu.sk+421 248 209 472+421 917 536 962