Hlavné kontakty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Generálny riaditeľ
Ing. Ján Hrinko, PhD.Generálny riaditeľjan.hrinko@nivam.sk+421 248 209 453
Viera BarcziováAsistentka generálneho riaditeľasekretariat.gr@nivam.sk+421 248 209 453+421 917 545 467
Oddelenie manažmentu kurikulárnych zmien
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.Vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmiendenisa.sukolova@nivam.sk+421 905 205 083
Kancelária generálneho riaditeľa
Mgr. Veronika KopčokováRiaditeľka kancelárie generálneho riaditeľaveronika.kopcokova@nivam.sk+421 914 321 748
Mgr. Miroslava Heldákovápoverená vedením oddelenia implementácie projektov a POO SRmiroslava.heldakova@nivam.sk+421 2 49 276 291
JUDr. Ján ČechPrávnikjan.cech@nivam.sk +421 248 209 465+421 917 367 586
Mgr. Veronika Pavlíková KlindováVedúca oddelenia komunikácie a marketinguveronika.klindova@nivam.sk+421 910 110 875
Mgr. Jakub KlikačVedúci oddelenia verejného obstarávaniajakub.klikac@nivam.sk+421 248 209 444+421 907 515 088
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.Vedúca oddelenia vedy, výskumu a medzinárodnej spoluprácezuzana.banovcanova@nivam.sk+421 908 405 496
Odbor podpory formálneho vzdelávania
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.Riaditeľka odboru petra.fridrichova@nivam.sk
Ing. Katarína JankejováSekretariát riaditeľky katarina.jankejova@nivam.sk+421 2 49 276 323
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. Vedúca oddelenia hodnotenia a monitorovania vzdelávaniaivana.pichanicova@nivam.sk+421 268 260 202+421 911 405 084
PhDr. Andrea Galovičová Vedúca oddelenia didaktických prostriedkovandrea.galovicova@nivam.sk+421 249 276 311
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD. Vedúca oddelenia vzdelávania národnostných menšíngyongyi.ledneczka@nivam.sk+421 249 276 207
PhDr. Janka Pišová, PhD.Vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávaniejanka.pisova@nivam.sk+421 249 276 313+421 910 460 172
PaedDr. Mariana PáleníkováVedúca oddelenia pre matematické, informatické, prírodovedné a technické vzdelávaniemariana.palenikova@nivam.sk+421 249 276 218
Mgr. Katarína ZemanováVedúca oddelenia pre pre spoločenskovedné vzdelávanie,
umeleckú, telesnú a zdravotnú výchovu
katarina.zemanova@nivam.sk+421 249 276 320
Mgr. Soňa JenčušováVedúca oddelenia pre pre školský šport, zdravie a pohybsona.jencusova@nivam.sk+421 249 276 126
Odbor podpory neformálneho vzdelávania
Mgr. Tomáš HorváthRiaditeľ odborutomas.horvath@nivam.sk
Mgr. Zuzana Forróová, MHA, MPH Asistentka riaditeľazuzana.forroova@nivam.sk+421 907 993 263
Mgr. Izabela Lara TiripováVedúca oddelenia podpory práce s mládežoulara.tiripova@nivam.sk+421 907 993 233
Mgr. Dávid RichterVedúci oddelenia podpory nadaných a talentovaných detí a mládežedavid.richter@nivam.sk+421 908 678 809
Mgr. Zuzana SýkorováVedúca oddelenia knižničných a informačných služiebzuzana.sykorova@nivam.sk+421 268 208 611+421 910 833 468
Odbor vnútorného riadenia
Ing. Boris Kotespoverený riadením odboru vnútorného riadeniaboris.kotes@nivam.sk+421 248 209 414+421 918 361 626
Oliver Brošš, MBAVedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií oliver.bross@nivam.sk+421 917 718 806
Ing. Veronika Bolyovápoverená vedením oddelenia personalistiky a miezdveronika.bolyova@nivam.sk+421 248 209 455
Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
Mgr. Peter KupecRiaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športupeter.kupec@nivam.sk+421 259 296 225+421 908 678 816

 

Kontakt pre informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám je infoziadosti@nivam.sk  

Sprístupnenie informácií: postup, ako požiadať o prístup k informáciám