Hlavné kontakty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Generálny riaditeľ
prof. PaedDr. Ivan Pavlov PhD.Generálny riaditeľivan.pavlov@nivam.sk+421 248 209 453
Viera BarcziováAsistentka generálneho riaditeľasekretariat.gr@nivam.sk+421 248 209 453+421 917 545 467
Mgr. Denisa Šúkolová, PhD.Vedúca oddelenia manažmentu kurikulárnych zmiendenisa.sukolova@nivam.sk+421 905 205 083
Kancelária generálneho riaditeľa
Mgr. Petra SaksováRiaditeľka kancelárie generálneho riaditeľapetra.saksova@nivam.sk+421 248 209 425+421 917 510 224
JUDr. Ján ČechPrávnikjan.cech@nivam.sk +421 248 209 465+421 917 367 586
Ing. Lukáš Šveda, PhD.Vedúci oddelenia implementácie projektovlukas.sveda@nivam.sk+421 940 617 614
Mgr. Veronika KopčokováVedúca oddelenia implementácie Plánu obnovy a odolnosti SRveronika.kopcokova@nivam.sk+421 914 321 748
Mgr. Veronika Pavlíková KlindováVedúca oddelenia komunikácie a marketinguveronika.klindova@nivam.sk+421 948 519 112
Mgr. Jakub KlikačVedúci oddelenia verejného obstarávaniajakub.klikac@nivam.sk+421 248 209 444+421 907 515 088
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.Vedúca oddelenia vedy, výskumu a medzinárodnej spoluprácezuzana.banovcanova@nivam.sk+421 908 405 496
Odbor podpory formálneho vzdelávania
Mgr. Svetlana SíthováRiaditeľ odborusvetlana.sithova@nivam.sk+421 249 276 322
Ing. Katarína JankejováSekretariát riaditeľky katarina.jankejova@nivam.sk+421 2 49 276 323+421 911 405 030
PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. Vedúca oddelenia hodnotenia a monitorovania vzdelávaniaivana.pichanicova@nivam.sk+421 268 260 202+421 911 405 084
PhDr. Ivana DrangováVedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanieivana.drangova@nivam.sk+421 907 493 098
PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD. Vedúca oddelenia vzdelávania národnostných menšíngyongyi.ledneczka@nivam.sk+421 249 276 207
PhDr. Janka Pišová, PhD.Vedúca oddelenia pre jazykové a literárne vzdelávaniejanka.pisova@nivam.sk+421 249 276 313+421 910 460 172
PaedDr. Mariana PáleníkováVedúca oddelenia pre matematické, informatické, prírodovedné a technické vzdelávaniemariana.palenikova@nivam.sk+421 249 276 218
Mgr. Katarína ZemanováVedúca oddelenia pre spoločenskovedné vzdelávanie, umeleckú, telesnú a zdravotnú výchovukatarina.zemanova@nivam.sk+421 249 276 320
Odbor podpory neformálneho vzdelávania
Mgr. Tomáš HorváthRiaditeľ odborutomas.horvath@nivam.sk+421 907 993 214
Mgr. Izabela Lara KurtekVedúca oddelenia podpory práce s mládežoulara.kurtek@nivam.sk+421 907 993 233
Mgr. Zuzana SýkorováVedúca oddelenia knižničných a informačných služiebzuzana.sykorova@nivam.sk+421 268 208 611+421 910 833 468
Odbor vnútorného riadenia
Ing. Ingrid HubíkováRiaditeľ odboruingrid.hubikova@nivam.sk+421 248 209 472+421 917 536 962
Mgr. Veronika Janušová
Vedúca oddelenia personalistiky a miezdveronika.janusova@nivam.sk+421 248 209 456+421 907 756 770
Bc. Adam JuhászVedúci oddelenia správy a prevádzky majetkuadam.juhasz@nivam.sk+421 915 575 682
Oliver Brošš, MBAVedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií oliver.bross@nivam.sk+421 917 718 806
Ing. Boris KotesVedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtuboris.kotes@nivam.sk+421 248 209 414 +421 918 361 626
Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
Mgr. Peter KupecRiaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športupeter.kupec@nivam.sk+421 259 296 225+421 908 678 816

 

Kontakt pre informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám je komunikacia@nivam.sk