Projekty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Projekt UNICEF Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
Mgr. Danica HullováProjektový manažérdanica.hullova@nivam.sk+421 905 489 356
Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)
Mgr. Marek Klačko, PhD.Projektový manažérmarek.klacko@nivam.sk+421 940 890 996
Inovatívne vzdelávanie učiteľov za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese rómskych žiakov (NFM)
PhDr. Jozef Facuna PhD.manažér projektujozef.facuna@nivam.sk+421 2 49276 209+421 914 345 758
Národný projekt - Podpora pomáhajúcich profesií 3 (v príprave)
Mail na otázkypomocpop@nivam.sk