Publikácie

Na podporu svojich aktivít a pri napĺňaní cieľov Odbor podpory neformálneho vzdelávania (predtým IUVENTA) vydáva množstvo publikácií, ktoré sa týkajú rôznych oblastí práce s mládežou. Nájdite si podľa témy publikáciu, ktorá vás zaujíma. Ak chcete vlastniť papierovú verziu publikácie, radi vám ju zašleme – pokiaľ je v tlačenej forme k dispozícii.

Vydané 2023 – 2024

Keď sa povie slovo hodnota, veľa ľudí si predstaví, že má niečo vysokú cenu alebo veľkú váhu. My však pracujeme s iným významom tohto slova a používame ho väčšinou v množnom čísle: hodnoty.

Ako teda hodnoty chápeme? Sú to niekedy menej a niekedy viac abstraktné pojmy, ktoré poukazujú na to, čo je pre ľudí dôležité, k čomu sa snažia dopracovať, čo im imponuje.

Metodika ponúka inšpiráciu, nápady a povzbudenie na ceste k výchove mladých ľudí k podnikavosti v oblasti rôznorodej kultúry a kreativity.Samotný názov ARTYB nesie v sebe skratky ART ‒ umenie, Y ‒ youth ‒ mládež, B ‒ business ‒ podnikanie.


ARTYB ‒ metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vznikla v rámci projektu „Jedna cesta = kultúry + mládeže + kreativity“ podporeného z programu
Erasmus + KA2 strategické partnerstvá. Obsah metodiky vychádza zo Správy o vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorá bola vypracovaná na základe prieskumu potrieb v zapojených krajinách: Slovensko, Česká republika a Poľsko.

Metodika vznikla na základe  odporúčaní členov školských parlamentov, ich koordinátorov a riaditeľov stredných škôl,  ktorí sa zúčastnili projektu „Udržateľnosť a kvalita participácie školských parlamentov“.

Celú metodiku tvoria tri oblasti. Prvá ponúka 10 tém pre členov školského parlamentu, ktoré ak bude školský parlament aplikovať pri svojej činnosti bude SPOKOJNÝ ŠKOLSKÝ PARLAMENT. Druhá hovorí, čo robí SPOKOJNÉHO KOORDINÁTORA a tretia je zameraná na očakávanie, ktoré robia SPOKOJNÉHO RIADITEĽA. Metodiku vytvorila Rada mládeže Žilinského kraja s partnermi, vďaka podpore z programu Erasmus + v rokoch 2023-2024.