Záujem o vzdelávacie aktivity NIVaM k téme podporných opatrení sa takmer zdvojnásobil

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aktívne realizuje vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov aj k problematike nového systému podporných opatrení. Tematické programy inovačného vzdelávania (PIV) a odborné podujatia (OP) ukončilo už viac ako štyritisíc pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Výrazný nárast vyškolených osôb nastal v máji, kedy sa počet vzdelávaných pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zvýšil takmer o dvojnásobok. 

„Zatiaľ čo k 15. aprílu 2024 bolo vyškolených celkovo 2 649 osôb v súvislosti s implementáciou podporných opatrení do vzdelávacieho systému, tak k 21. máju 2024 NIVaM eviduje už 4 848 vyškolených účastníkov vzdelávania,“ uvádzajú z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.

Predmetné bezplatné a certifikované vzdelávania sú realizované všetkými krajskými pracoviskami NIVaM a sú súčasťou implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.


Konkrétne čísla o vzdelávacích aktivitách NIVaM k téme podporných opatrení: 


Počet ukončených vzdelávaní cez PIV a OP: 4 848 osôb

Počet účastníkov aktuálne prebiehajúcich cez PIV a OP: 2 121 osôb

Počet prihlásených na PIV a OP, ktorých spustenie sa očakáva v najbližšom čase: 817 osôb

*Dáta sú aktuálne k 21. 5. 2024.Prehľad vzdelávacích aktivít NIVaM k téme podporných opatrení | máj – jún 2024


 

Zdielať tento článok