Učebné zdroje

Materiály na stiahnutie

NIVAM – Odbor vzdelávania a profesijného rozvoja  aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl a školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Ponúkame tematický výber publikácií, učebných textov a článkov. Zostavili sme ho v súvislosti s aktuálnou požiadavkou pripravovať, realizovať a hodnotiť výučbu v domácom prostredí.

 

Publikácie OBSE: Addressing Anti-Semitism in Schools – námety na vzdelávanie

Krátke metodické inšpirácie – námety na vzdelávanie
Najlepšie odborné a pedagogické skúsenosti (NOPS) – ukážky overených praktických skúsenosti vytvorené PZ/OZ v rámci NP TEACHERS
Pedagogické rozhľady – odborný časopis – najnovšie číslo zamerané na domáce vzdelávanie
Časopis BIGECHE
Všetky publikácie – vyše 1500 publikácií, ktoré ponúkame vo formáte PDF

Sady učebných zdrojov k programom inovačného vzdelávania NP Teachers

Dokumenty na online vzdelávanie