Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ponúka príležitosť zúčastniť sa hospitačného pobytu na nemeckej škole

Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu aktuálne využiť ponuku Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) a prihlásiť sa na hospitačný pobyt na nemeckej škole. Konkrétne na škole v Bavorsku. Prihlásiť sa je potrebné do 24. mája 2024.

Nižšie sú uvedené základné informácie k ponuke vrátane podmienok k prihláseniu sa na hospitačný pobyt:


Cieľová skupina: učiteľ nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách;

Dĺžka: približne 2 týždne (presný termín odchodu a príchodu si dohodne učiteľ s hostiteľskou školou);

Termín: september –december roku 2024, nemecká strana termín po nominácii bližšie špecifikuje;

Štipendium bavorskej strany: 750 Eur/osoba, ktoré dostane hostiteľská škola na zabezpečenie hospitačného zázemia, ubytovania a stravného pre učiteľov.

(Poznámka: Hostiteľská škola dostane odporúčanie sumu rozdeliť, zabezpečiť program a ubytovanie pre učiteľa a druhú polovicu mu poskytnúť ako vreckové).

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné.

Podmienky: Vyplnenú prihlášku (v NJ) s vlastnoručným podpisom naskenovať/odfotiť, CV učiteľa spolu s jeho motivačným listom (v NJ) prosíme poslať na email: diana.jakubcova@minedu.sk  do 24. 5. 2024.

(zdroj informácií: MŠVVaM SR)


Na webovom sídle MŠVVaM SR sú dostupné ďalšie informácie k ponuke hospitačného pobytu v Bavorsku.

Zdielať tento článok