DIGITÁLNA KNIŽNICA A ONLINE ZDROJE

Knižnica NIVaM sprístupňuje vybrané tituly zo svojho historického fondu a výročné školské správy vybraných slovenských stredných škôl v digitalizovanej podobe.

Najstaršie tituly (hlavne z 16. a 17. storočia) boli začiatkom roka 2024 fyzicky zverené do správy Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave.

Naskenované dokumenty sú vo formáte PDF – v menšom rozlíšení na webovom sídle knižnice a vo väčšom a kvalitnejšom rozlíšení na osobitne vyhradenom počítači v priestoroch knižnice. Digitálne dokumenty sú voľne dostupné k tlači aj kopírovaniu.


HISTORICKÝ FOND

Vybrané tituly z 18., 19. a 20. storočia

  • literatúra pre deti a mládež od 18. storočia do roku 1918 – 14 titulov
  • pedagogika od 19. storočia do roku 1918 – 29 titulov
  • rukopisy z 18.-19. storočia – 26 titulov
  • učebnice od 18. storočia do roku 1918 – 149 titulov
  • výročné školské správy z 19. storočia a – 19 titulov
  • výročné školské správy vybraných stredných škôl z 20. storočia – 360 titulov

VOĽNE DOSTUPNÉ ONLINE PERIODIKÁ

Plnotextové časopisy a zborníky dostupné online


ODBORNÉ DATABÁZY

Knižnica NIVaM poskytuje zo svojich knižničných fondov a z dvoch nižšie uvedených zahraničných databáz na základe OBJEDNÁVKY odbornú REŠERŠ.

Česká národná bibliografia poskytuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydávaných v ČR.
Spracúva ju Národní knihovna v Prahe.

ERIC (Educational Resources Information Center) báza dát zameraná na oblasť školstva a pedagogiky. Obsahuje anotované záznamy kníh, výskumných správ a článkov z časopisov z celého sveta. Je produkovaná v USA.

 


Odkazy na iné bibliografické a/alebo plnotextové databázy

Slovenská národná bibliografia obsahuje informácie o knihách, časopisoch a ostatných dokumentoch vydaných v SR.

Pedagogická bibliografická databáza (PBD) analyticky spracováva najmä české periodiká, výberovo aj zahraničné.
Jej producentom je Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe.

SpringerLink je multiodborová databáza konzorcia Springer Verlag s retrospektívou od roku 1985. Umožňuje prístup k plným textom a má implementovanú funkciu vyhľadávania i prezerania jednotlivých čísiel periodík.
Užívateľská príručka Springer – formát .pdf, 441 kB

Databázy EBSCO obsahujú odborné periodiká s úplnými textami a taktiež aj indexované tituly periodík s abstraktami. Od roku 2003 financuje databázy EBSCO Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu pre všetky slovenské knižnice.
Užívateľská príručka EBSCO – formát .pdf, 1,37 MB

Directory of Open Access Journals
Komunitne spravovaný online adresár vysokokvalitných recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom k plným textom.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) je elektronickou knižnicou časopisov Univerzitnej knižnice v Regensburgu ponúkajúcej prístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisom, ktoré má knižnica dostupné v rámci predplatného alebo ktoré sú voľne dostupné v internete. V EZB možno pracovať s nemeckou a anglickou verziou.
Návod na použitie EZB – formát .doc, 94,0 kb

IVEX LIBRARY prvá slovenská online knižnica disponuje v súčasnosti knižným fondom v rozsahu viac ako 5000 kníh. Vďaka zakúpenému predplatnému má študent má prístup k publikácii kedykoľvek a kdekoľvek a autori majú zabezpečené ohodnotenie svojich diel. Študenti si môžu svoje knihy zvýrazňovať, citovať a iným spôsobom s nimi pracovať. Učebné materiály sú prístupné cez mesačné predplatné. Je možnosť vybrať si program, aký komu vyhovuje. IVEX library je možné vyskúšať si zadarmo pomocou Freemium verzie, alebo 7-dňovej bezplatnej skúšobnej verzie.