Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč sa blíži

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, gestor súťaže Poznaj slovenskú reč, informuje, že celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v Modre v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej, Kostolná 162/3, 900 01 Modra v dňoch 17. až 19. júna 2024.

V školskom roku 2023/2024 celoštátne kolo 44. ročníka súťaže sa organizuje v súlade s Organizačným poriadkom súťaže Poznaj slovenskú reč č. 2017-12674/39423:2-10IO.

Pozvánku, záväznú návratku a ďalšie dokumenty bude organizátor posielať elektronicky základným a stredným školám, ktorých žiaci postúpili do celoštátneho kola.

Zdielať tento článok