Odborno-metodická pomoc

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Učitelia profesijného rozvoja (UPR) poskytujú jednotlivcom aj skupinám odborné rady na aktuálne témy, ktoré súvisia s riadením výučby v domácom prostredí, s profesijným rozvojom, odborné poradenstvo vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ) a pod.

So svojimi otázkami sa na UPR podľa vecnej príslušnosti môžete kedykoľvek obracať formou kontaktných formulárov, alebo ich kontaktovať telefonicky, avšak iba v uvedených termínoch a časoch vzhľadom na výkon ďalších pracovných činností (vzdelávanie, atestácie, publikačná činnosť…).

Zoznam emailových a telefonických mobilných kontaktov. Okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach

Do konzultačnej miestnosti môžete vstúpiť aj ako hosť – bez registrácie