ŠTUDOVŇA

Vybrané kategórie dokumentov sú určené len na prezenčné štúdium v študovni knižnice. Registrovaní používatelia majú v študovni k dispozícii:

 • rôzne slovníky, encyklopédie a inú literatúru z pedagogiky a príbuzných vedných odborov
  • ak je to možné, je väčšina titulov je zabezpečovaná v dvoch kusoch (jeden na výpožičku domov a druhý na prezenčné štúdium v študovni)
 • periodiká – 2889 stále odoberaných aj archívnych zviazaných ročníkov novín a časopisov (stav v roku 2023)
  • aktuálne ročníky periodík sú umiestnené priamo v študovni
  • staršie ročníky sú v sklade a dostupné na počkanie – čitateľ si ich môže vyžiadať vyplnením žiadanky

Dokumenty na štúdium v priestoroch študovne je možné si vyžiadať osobne v knižnici vypísaním žiadanky, nakoľko ich rezervácia z dôvodu nutnosti stálej dostupnosti nie je možná.

Chýba vám nejaký knižný titul/periodikum v našom fonde? Dajte nám vedieť vyplnením krátkeho formulára.

 

 

Od mája 2024 sú v priestoroch knižnice na Hálovej 6 prístupné zahraničné online periodiká pedagogického zamerania:

 • Children & Schools (online ISSN: 1545-682X)
  • dostupnosť: aktuálny rok 2024 + archív do roka 1978 (vybrané články)
 • The Teacher Educator Online (online ISSN: 1938-8101)
  • dostupnosť: aktuálny rok 2024 + archív do roka 1997 (vybrané články)
 • Contemporary Education Dialogue – čoskoro
 • Higher Education for the Future – čoskoro
 • International Journal of Educational Reform – čoskoro
 • Journal for the Education of the Gifted – čoskoro
 • Remedial and Special Education – čoskoro 

!! prístup na požiadanie u knihovníka !!

 

Online katalógy zborníkov a periodík – tieto tituly sú dostupné len na prezenčne štúdium v študovni knižnice: 

 

ŽIADANKU NA ČASOPISY si čitateľ môže vypísať a vytlačiť doma. V knižnici predloží konzultantom už pripravenú žiadanku, ušetrí si tým čas na jej zostavovanie a vypisovanie na mieste.