Zodpovedný za odpovede na otázky pre pedagogických a odborných zamestnancov

Zodpovedný za odpovede na otázky pre pedagogických a odborných zamestnancov
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.
Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety

marian.valent@nivam.sk+421 484 722 938+421 917 912 674