Testovanie 9 2023

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným

Študijná návšteva v Oslo úspešne napreduje

Slovenskí pedagógovia práve v týchto dňoch diskutujú o problematike ľudských práv a demokratického občianstva. Spolu s lektormi z EWC realizujú aktivity zamerané na rozvoj kompetencií, diskutujú a vymieňajú si svoje