Technická správa projektu PIAAC

Projektový tím PIAAC Slovensko úspešne publikoval záverečnú technickú správu z medzinárodného merania úrovne kompetencií dospelých – PIAAC 2. cyklus. Technická správa obsahuje opis celého zberu

Týždeň o túžbe vzdelávať sa

Celoživotné vzdelávanie obohacuje jednotlivca a rozvíja spoločnosť. A práve na jeho celospoločenský význam aktuálne upriamuje pozornosť Týždeň celoživotného učenia (18. – 24. 9. 2023). V poradí už 23.

HBSC Slovensko 2021/2022

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO) v 51 krajinách Európy a Severnej