SLUŽBY KNIŽNICE A PREDREGISTRÁCIA

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN KNIŽNICE CEZ LETO 2024

Od 1. júla do 31. augusta 2024
bude knižnica NIVaM na Hálovej č. 6 v Bratislave
od pondelka do piatku otvorená v čase od 08:00 do 16:00.

Mimoriadne bude knižnica od 2. augusta do 9. augusta
ako aj 30. augusta (piatok)
z dôvodu čerpania dovoleniek všetkými zamestnancami zatvorená.

!! Dostupnosť služieb knižnice (rešerš, MVS, skenovanie) počas leta 2024 !!


Knižnica NIVaM je špecializovanou knižnicou, so zameraním na oblasť výchovy, vzdelávania, školstva a príbuzných vedných odborov. Knižnica poskytuje komplexné knižnično-informačné služby; koordinuje tvorbu bibliografií; utvára a sprístupňuje knižničné a bibliografické databázy vo svojej špecializácii; podporuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania; je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím a poradenským pracoviskom knižničného systému školstva ako aj metodickým centrom pre školské a akademické knižnice, ktorým poskytuje poradenstvo a vzdelávanie.

Chýba vám nejaký knižný titul v našom fonde? Dajte nám vedieť vyplnením krátkeho formulára.


Výpožičné služby

 • absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice/študovne) výpožičky knižničných dokumentov
 • medziknižničné (MVS) – výpožičky knižničných dokumentov prostredníctvom iných knižníc v SR

Konzultačné, referenčné a iné služby

 • o katalógoch, fondoch a službách knižnice a ich využívaní
 • o vonkajších informačných zdrojoch a službách knižníc v SR a zahraničí
 • prístup k informáciám prostredníctvom internetu
 • prístup k počítačom na písanie a tlač vlastných dokumentov
 • konzultácie pri využívaní informačných technológií

V prípade záujmu o skupinovú prehliadku, exkurziu či konzultáciu kontaktujte:

Bibliograficko-informačné a rešeršné služby

 • rešeršné služby z vlastných a zahraničných báz dát podľa zadaných požiadaviek
 • vypracovávanie bibliografií, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií

Služba document delivery zo systému Subito

Kopírovacie a skenovacie služby 

Propagačné služby

 • kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre čitateľov
 • knižné výstavy z fondov knižnice
 • exkurzie a prehliadky sprostredkúvajúce informácie o knižnici
 • vydávanie a poskytovanie publikácií a drobných tlačí vydávaných knižnicou NIVAM

Konzultačné a poradenské metodické služby