Hodnotenie vzdelávania

Podľa § 69(1)d) zákona 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je poskytovateľ vzdelávania „povinný získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania“.

priloha_dotaznik_na_hodnotenie_kvality_uskutocneneho_vzdelavania

Rok 2023: hodnotenie_vzdelávania_ PZ_a_OZ_za_rok_2023
Rok 2022: sprava_o_cinnosti_NIVaM_za_oblast_profesijneho_rozvoja_PZ a OZ_za_rok_2022
Rok 2021: sprava_o_cinnosti_mpc_za_rok_2021
Rok 2020: sprava_o_cinnosti_mpc_za_rok_2020