Kontakt

PhDr. Romana Kanovská
generálna riaditeľka

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Pracovisko Ševčenkova 11

Bratislava

tel.: +421 248 209 411
E-mail: sekretariat.gr@nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Štátny vzdelávací program, Kurikulárna reforma

Pracovisko Pluhová 8

Bratislava

+421 2 49 276 111

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – merania, testovania, maturity

Pracovisko Žehrianska 9

Bratislava

Tel: +421 2 68 260 101

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – neformálne vzdelávanie, olympiády, plaváreň

Pracovisko Karloveská 64                                  

Bratislava

Tel: +421 917 402 521  

E-mail: podatelna@nivam.sk

 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – Slovenská pedagogická knižnica

Pracovisko Hálova 6

Bratislava

Tel: +421 2 68 208 616

E-mail: podatelna@nivam.sk