KontaktProf. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Generálny riaditeľ

tel.: +421 248 209 411
E-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

 

Oddelenie komunikačné a marketingu
Vedúci oddelenia: Dr. Miroslav Kocúr, PhD.
tel.: +421 918 361 626
E-mail: miroslav.kocur@mpc-edu.sk