Plaváreň

    • krytý plavecký bazén s kapacitou max.50 osôb
    • dĺžka plaveckého bazénu: 25 m (6 dráh), hĺbka: 1,5 – 4 m, teplota vody 26 °C
    • sauna s max. kapacitou 10 osôb (zmiešaná)
  • možnosť prenájmu sauny na základe telefonickej objednávky min. 2 hod. vopred pre minimálny počet
    4 osoby (+421 2 592 96 651)

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu. 


Objednávky na rezerváciu plavárne alebo plaveckých dráh zaslať, prosíme, najneskôr dva týždne pred požadovaným termínom.

Objednávky telefonicky:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634

e-mailom: servis@nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská
Odbor vnútornej správy
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

Kontakty plaváreň:

plaváreň:    +421 2 592 96 651
kancelária: +421 2 592 96 634