Deň učiteľov

Milé kolegyne učiteľky, milí kolegovia učitelia, vy viete, že v rámci svojej profesie ste sa rozhodli pre krásnu, náročnú, kreatívnu, obohacujúcu a povedzme, že aj dobrodružnú pracovnú