Hlavný kontakt

Krajské pracovisko v Bratislave

E-mail:  sekretariat.ba@nivam.sk
Adresa pracoviska: Ševčenkova 11, 85005 Bratislava
Telefón: +421 248 209 411

Kontakty

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.riaditeľ krajského pracoviska v Bratislave

učiteľ profesijného rozvoja všeobecná didaktika a metodológia

dusan.kostrub@nivam.sk+421 248 209 439+421 948 408 832
PaedDr. Mária Onuškovávedúca oddelenia podpory výchovy a vzdelávania
učiteľ profesijného rozvoja pre dejepis
maria.onuskova@nivam.sk+421 248 209 441+421 917 204 243
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúrumarcel.olsiak@nivam.sk
Mgr. Oľga Straková

učiteľ profesijného rozvoja pre biológiu

olga.strakova@nivam.sk+421 248 209 435+421 917 202 715
Mgr. Libuša Helyes Bednárikováučiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazyklibusa.bednarikova@nivam.sk+421 248 209 417+421 905 683 728
Mgr. Mária Beličkováregionálny metodik pre systém podporných opatrenímaria.belickova@nivam.sk+421 948 936 349
PaedDr. Eva Bruteničováučiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)eva.brutenicova@nivam.sk+421 248 209 438+421 917 202 177
Mgr. Slávka Gécováučiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovuslavka.gecova@nivam.sk+421 248 209 473+421 917 202 559
PhDr. Darina Gogolová, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre etickú výchovudarina.gogolova@nivam.sk+421 248 209 471+421 903 264 243
Mgr. et Mgr. Miriama Haburajregionálny metodik pre systém podporných opatrenímiriama.haburaj@nivam.sk+421 948 936 341
Mgr. Miroslava Hepnerováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávaniemiroslava.hepnerova@nivam.sk+421 917 202 250
PhDr. Jana Koláčková, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikujana.kolackova@nivam.sk+421 903 552 924
PaedDr. Iveta Labjakováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)iveta.labjakova@nivam.sk+421 917 202 500
Mgr. Magdaléna Novotnáregionálny metodik pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávanímagdalena.novotna@nivam.sk+421 248 209 457+421 948 023 541
Mgr. Milan Polešenskýkrajský koordinátor pre prácu s mládežoumilan.polesensky@nivam.sk+421 903 459 169
Mgr. Zuzana Smetanováučiteľ profesijného rozvoja pre občiansku náukuzuzana.smetanova@nivam.sk+421 911 587 695
Mgr. Olívia Strelkováregionálny metodik pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníolivia.strelkova@nivam.sk+421 248 209 457+421 948 023 560
Mgr. Natália Šebíkováučiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikunatalia.sebikova@nivam.sk+421 908 754 416
Mgr. Peter Ostradický, PhD.výskumný a vývojový zamestnanecpeter.ostradicky@nivam.sk+421 948 137 788
Ing. Yuna Mamedovaregionálny metodik pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníyuna.mamedova@nivam.sk
doc. PaedDr. Martina Šipošová, PhD.výskumný a vývojový zamestnanec, projekt DiTeDumartina.siposova@nivam.sk
Mgr. et Mgr. Tatiana Kutiš Bollovávýskumný a vývojový zamestnanec, projekt DiTeDutatiana.kutis@nivam.sk

 

Krajské pracovisko v Trnave

E-mail:  sekretariat.tt@nivam.sk
Adresa pracoviska: Lomonosovova 2797/6, 91708 Trnava
Telefón:
+421 335 983 712

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linka Mobil
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.riaditeľka krajského pracoviska v Trnave
učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a fyziku
maria.rychnavska@nivam.sk+421 335 983 712+421 917 510 222
Mgr. Renáta Szládicsekovávedúca oddelenia podpory výchovy a vzdelávania
učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie a informatiku
renata.szladicsekova@nivam.sk+421 907 716 467
Mgr. Adriana Lančaričováučiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk, literatúru a estetickú výchovuadriana.lancaricova@nivam.sk+421 918 401 464
Mgr. Beáta Jurákováučiteľ profesijného rozvoja pre dejepis, slovenský jazyk a ruský jazykbeata.jurakova@nivam.sk+421 918 613 271
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)silvia.minarikova@nivam.sk+421 335 983 713+421 917 370 835
PaedDr. Jana Parajkováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie, nemecký jazyk a etickú výchovu (1. stupeň ZŠ)jana.parajkova@nivam.sk+421 335 983 714+421 917 402 520
Ing. Slávka Hazuchováučiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmetyslavka.hazuchova@nivam.sk+421 948 936 348
PaedDr. Ing. Martina Jankovičováučiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmetymartina.jankovicova@nivam.sk+421 910 926 550
Mgr. Jana Čapováučiteľ profesijného rozvoja pre matematiku, hudobnú výchovu a nemecký jazykjana.capova@nivam.sk+421 917 402 519
Mgr. Andrea Lehenová, PhD.učitel profesijného rozvoja pre systém podporných opatrení (školský psychológ)andrea.lehenova@nivam.sk+421 948 293 863
Andrea Čápkovázamestnanec pre ekonomikuandrea.capkova@nivam.sk+421 918 539 055
Mgr. Marta Hlavatáregionálny koordinátor pre mládežmarta.hlavata@nivam.sk+421 918 364 704
Mgr. Alina Bobykkoordinátor regionálnych metodikov
Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
alina.bobyk@nivam.sk+421 905 328 388
Mgr. Petra Havlíkováregionálny metodik pre systém podporných opatrení (špeciálny pedagóg)petra.havlikova@nivam.sk+421 948 936 342
Mgr. Lenka Danováregionálny metodik pre systém podporných opatrení (školský psychológ)lenka.danova@nivam.sk+421 917 912 663
PaedDr. Silvia Nágelučiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazyksilvia.nagel@nivam.sk+421 948 410 728
Mgr. Beáta Rampákováexpert na tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdubeata.rampakova@nivam.sk

 

Krajské pracovisko v Trenčíne

E-mail:  sekretariat.tn@nivam.sk
Adresa pracoviska: Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
Telefón: +421 917 510 221

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
PaedDr. Dagmar Koštrnováriaditeľka krajského pracoviska v Trenčíne

učiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogiku

dagmar.kostrnova@nivam.sk+421 907 405 123
Mgr. Lucia BenešováUčiteľ profesijného rozvoja pre dejepis a geografiulucia.benesova@nivam.sk+421 948 029 569
PhDr. Jana Bougdaručiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikujana.bougdar@nivam.sk+421 948 029 923
Ing. Vladimír Figelučiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmetyvladimir.figel@nivam.sk+421 948 136 633
Mgr. Katarína Hepnerováregionálny metodik pre systém podporných opatreníkatarina.hepnerova@nivam.sk+421 911 405 511
Mgr. Helena Klempa, PhD.regionálny koordinátor pre mládežhelena.klempa@nivam.sk+421 917 402 522
PhDr. Bc. Silvia Kozinkováregionálny metodik pre systém podporných opatrenísilvia.kozinkova@nivam.sk
PaedDr. Lubomír Král, PhD.Výskumný a vývojový zamestnaneclubomir.kral@nivam.sk+421 918 362 641
Mgr. art. Silvester Lavríkučiteľ profesijného rozvoja pre ZUŠsilvester.lavrik@nivam.sk
Elena Laššovázamestnanec pre ekonomikuelena.lassova@nivam.sk+421 917 510 221
Mgr. Andrea Makišovávedúca oddelenia podpory výchovy a vzdelávania

učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)

andrea.makisova@nivam.sk+421 907 402 112
Mgr. Kristína Minárechováučiteľ profesijného rozvoja pre systém podporných opatreníkristina.minarechova@nivam.sk+421 948 031 754
Mgr. Michaela Mojžišováregionálny metodik pre systém podporných opatrenímichaela.mojzisova@nivam.sk
Mgr. Ľubica Orlíkováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)lubica.orlikova@nivam.sk+421 948 029 928
Ing. Jana Papierníkovákoordinátor vzdelávania pre nepedagogických zamestnancovjana.papiernikova@nivam.sk+421 918 896 113
PaedDr. Bc. Zdenka Raučinováučiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)zdenka.raucinova@nivam.sk+421 907 371 374
Mgr. Zuzana Uhlárováregionálna metodička za Trenčiansky kraj

Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

zuzana.uhlarova@nivam.sk+421 907 716 466
Mgr. Martin Šuranučiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a telesnú výchovumartin.suran@nivam.sk+421 904 088 625
Mgr. Dana Švecováučiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a slovenský jazyk a literatúrudana.svecova@nivam.sk

 

Krajské pracovisko v Nitre

E-mail:  sekretariat.nr@nivam.sk
Adresa pracoviska: Jozefa Vuruma 1224/1, 94901 Nitra
Telefón: +421 917 377 510

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Riaditeľ krajského pracoviska v Nitre

Výskumný a vývojový zamestnanec

PaedDr. Štefan DragúňVedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania

Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a etickú výchovu

stefan.dragun@nivam.sk+421 917 371 208
Ing. Aurélia MatkovičováUčiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykaurelia.matkovicova @nivam.sk
Mgr. Maroš MaslenUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)maros.maslen@nivam.sk+421 917 370 984
Mgr. Daniela MócikováUčiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a dejepisdaniela.mocikova@nivam.sk
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)eva.pupikova@nivam.sk+421 917 370 973
Mgr. Mária PappováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúrumaria.pappova@nivam.sk+421 905 200 036
Mgr. Mária RosinskáUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikumaria.rosinska@nivam.sk+421 918 541 052
Mgr. Zdenka SenešiováUčiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvozdenka.senesiova@nivam.sk
Mgr. Ivana VilhanováUčiteľ profesijného rozvoja pre biológiu a chémiuivana.vilhanova@nivam.sk
Ing. František KotruszUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmetyfrantisek.kotrusz@nivam.sk
PhDr. Marianna SikoriakováUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikumarianna.sikoriakova@nivam.sk
Eva SzabováZamestnanec pre ekonomikueva.szabova@nivam.sk+421 917 377 510
PhDr. Marcel Mudrák, PhD.Krajský koordinátor pre prácu s mládežoumarcel.mudrak@nivam.sk+421 908 678 815
Mgr. Martin VyšňaVýskumný a vývojový zamestnanecmartin.vysna@nivam.sk+421 905 970 186
PaedDr. Erik PappVýskumný a vývojový zamestnanecerik.papp@nivam.sk
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.Výskumný a vývojový zamestnanecmiroslava.ceresnikova@nivam.sk
Projekt UNICEF
Mgr. Romana StrížováRegionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny ( projekt UNICEF)romana.strizova@nivam.sk+421 948 023 508
Ing. Michal MančíkExpert pre tvorbu, výskum a vzdelávanie , NP DiTEdumichal.mancik@nivam.sk

 

Pracovisko v Komárne

E-mail:  sekretariat.kn@nivam.sk
Adresa pracoviska: Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 94501 Komárno
Telefón: +421 353 812 024

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD.Riaditeľ pracoviska v Komárne

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety

istvan.szokol@nivam.sk+421 917 912 660
PaedDr. Zuzana FarkašováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovensky jazyk a literaturuzuzana.farkasova@nivam.sk+421 917 371 354
Mgr. Monika KosárováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)monika.kosarova@nivam.sk+421 917 339 523
PaedDr. Tünde KovácsUčiteľ profesijného rozvoja pre maďarský jazyktunde.kovacs@nivam.sk+421 948 030 257
PaedDr. Veronika SzabóováUčiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvoveronika.szaboova@nivam.sk+421 948 030 266
Mgr. Silvia TóthováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)silvia.tothova@nivam.sk+421 948 030 292
PaedDr. Magdaléna TakácsováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)magdalena.takacsova@nivam.sk+421 917 371 460
Mgr. Gábor Tóth, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a fyzikugabor.toth@nivam.sk+421 948 030 296
Ing. Rita Gucsi-VéghZamestnanec pre ekonomikurita.gucsi-vegh@nivam.sk+421 908 753 439
Mgr. Balázs Kantár, PhD.Regionálny koordinátor pre mládežbalazs.kantar@nivam.sk+421 917 402 524
PaedDr. József Menyhárt, PhD.Učiteľ profesijného rozvojajozsef.menyhart@nivam.sk+421 948 410 397
Mgr. Judita Tungli VečerkováVýskumný a vývojový zamestnanecjudita.vecerkova@nivam.sk
Mgr. Zsanett MolnárUčiteľ profesijného rozvoja, aprobácia: špeciálna pedagogikazsanett.molnar@nivam.sk
Mgr. Beáta NagyováUčiteľ profesijného rozvoja, aprobácia: špeciálna pedagogikabeata.nagyova@nivam.sk
Mgr. Irena KorimováUčiteľ profesijného rozvojairena.korimova@nivam.sk
PaedDr. Judit BagitaUčiteľ profesijného rozvojajudit.bagita@nivam.sk
PaedDr. Tamás VargaExpert pre tvorbu, výskum a vzdelávanie , NP DiTEdutamas.varga@nivam.sk
Ing. Norbert Beták, PhD.Expert pre tvorbu, výskum a vzdelávanie , NP DiTEdunorbert.betak@nivam.sk

 

Krajské pracovisko v Banskej Bystrici

E-mail:  sekretariat.bb@nivam.sk
Adresa pracoviska: Horná 97, 97401 Banská Bystrica
Telefón: +421 484 722 999

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Riaditeľ krajského pracoviska v Banskej Bystrici

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmety

vladimir.lassak@nivam.sk+421 484 722 931+421 917 537 208
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.
Vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety

marian.valent@nivam.sk+421 484 722 938+421 917 912 674
Mgr. Ivana HenkeľováVedúci oddelenia vnútornej správyivana.henkelova@nivam.sk+421 484 722 917+421 917 342 262
Mgr. Dana Váňová
Učiteľ profesijného rozvoja pre informatiku a fyzikudana.vanova@nivam.sk+421 484 722 924+421 903 043 466
Mgr. Adriana Kvetková
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a špeciálnu pedagogikuadriana.kvetkova@nivam.sk+421 484 722 932+421 917 291 179
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Učiteľ profesijného rozvoja pre náboženskú výchovu a informatikuvladimir.vyboh@nivam.sk+421 484 722 912+421 917 347 108
RNDr. Eva Rusnáková
Učiteľ profesijného rozvoja pre matematikueva.rusnakova@nivam.sk+421 484 722 924+421 918 539 832
PaedDr. Adriana Gondová
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)adriana.gondova@nivam.sk+421 484 722 913+421 918 539 789
PhDr. Gabriela Pavúková
Učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávaniegabriela.pavukova@nivam.sk+421 484 722 925
+421 918 673 284
Mgr. Anna Pávová, PhD.
Učiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykanna.pavova@nivam.sk+421 484 722 935+421 907 888 261
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Učiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovujan.husar@nivam.sk+421 484 722 913+421 903 533 291
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Učiteľ profesijného rozvoja pre odborných zamestnancovrobert.sabo@nivam.sk+421 484 722 915+421 907 880 391
Mgr. Jana Papšová, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre školské zariadeniajana.papsova@nivam.sk+421 484 722 943
Ing. Darina DiošiováRegionálna koordinátorka pre prácu s mládežoudarina.diosiova@nivam.sk+421 907 992 975
Mgr. Barbora Bírešová, PhD.Výskumný a vývojový zamestnanecbarbora.biresova@nivam.sk+421 484 722 944+421 918 539 086
Mgr. Jana TicháVýskumný a vývojový zamestnanecjana.ticha@nivam.sk+421 484 722 944+421 948 137 633
PhDr. Zdenka ObrtalováUčiteľ profesijného rozvojazdenka.obrtalova@nivam.sk+421 484 722 944+421 907 757 835
Ing. Juraj BaráthTechnik IKTjuraj.barath@nivam.sk+421 484 722 911+421 917 912 634
Projekt UNICEF
Mgr. Ingrid HamarikováRegionálna metodička pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníingrid.hamarikova@nivam.sk+421 908 533 299
Mgr. Katarína LahováRegionálna metodička pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníkatarina.lahova@nivam.sk+421 908 826 148

 

Krajské pracovisko v Žiline

E-mail:  sekretariat.za@nivam.sk
Adresa pracoviska: Hodžova 20, 010 01 Žilina
Telefón: +421 917 505 154

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.Riaditeľka krajského pracoviska v Žiline
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie
adriana.jurisova@nivam.sk+421 948 408 823
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.Vedúca oddelenia podpory výchovy a vzdelávania
Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru
jana.tomaskova@nivam.sk+421 917 505 154
PaedDr. Monika GregušováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)monika.gregusova@nivam.sk+421 917 341 967
PaedDr. Andrea ŠimurdováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanieandrea.simurdova@nivam.sk+421 917 912 666
PaedDr. Milena DemkováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávaniemilena.demkova@nivam.sk+421 910 824 455
Ing. Katarína DrevenáZamestnanec pre ekonomikukatarina.drevena@nivam.sk+421 918 673 408
PaedDr. Lucia DulanskáUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikulucia.dulanska@nivam.sk+421 948 936 344
Ing. Veronika GaboríkováUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety/službyveronika.gaborikova@nivam.sk
Mgr. Mariana GašincováRegionálna metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajinymariana.gasincova@nivam.sk+421 907 716 468
Mgr. Mária GvotováUčiteľ profesijného rozvoja pre matematikumaria.gvotova@nivam.sk+421 948 029 929
Mgr. Stanislava HoráčkováUčiteľ profesijného rozvoja pre nemecký jazykstanislava.horackova@nivam.sk+421 948 029 947
Mgr. Jana LeibiczerováUčiteľ profesijného rozvoja pre chémiu a biológiu
jana.leibiczerova@nivam.sk+421 917 505 138
Mgr. Karolína MajkováRegionálna koordinátorka pre prácu s mládežoukarolina.majkova@nivam.sk+421 917 402 506
Mgr. Ivana MattaRegionálna koordinátorka pre prácu s mládežouivana.novakova@nivam.skRD
Mgr. Martina Miková, PhD. Výskumný a vývojový zamestnanecmartina.mikova@nivam.sk+421 917 983 994
Mgr. Zuzana PilátováRegionálna metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajinyzuzana.pilatova@nivam.sk+421 948 023 511
PaedDr. Stanislava RafajováUčiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykstanislava.rafajova@nivam.sk+421 917 516 196
Mgr. Lenka ŠtalmachováUčiteľ profesijného rozvoja pre dejepislenka.stalmachova@nivam.sk+421 948 029 968
Mgr. Marta VojčiňákováUčiteľ profesijného rozvoja pre etickú výchovumarta.vojcinakova@nivam.sk+421 905 418 339
Mgr. Zdenka VálekováVýskumný a vývojový zamestnaneczdenka.valekova@nivam.sk+421 917 638 988

 

Krajské pracovisko v Prešove

E-mail:  sekretariat.po@nivam.sk
Adresa pracoviska: Ul. T. Ševčenka 11, 08020 Prešov
Telefón: +421 517 565 101

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Mgr. Dagmar Čtvrtníčkovápoverená riadením krajského pracoviska v Prešove

učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

dagmar.ctvrtnickova@nivam.sk+421 517 565 107+421 917 131 406
Mgr. Dagmar Čtvrtníčkovávedúca oddelenia podpory výchovy a vzdelávaniadagmar.ctvrtnickova@nivam.sk+421 517 565 107+421 917 131 406
PhDr. Jana Majirskávedúca oddelenia vnútornej správyjana.majirska@nivam.sk+421 517 565 117+421 917 912 638
Mgr. Marianna Balogováregionálna metodička pre systém podporných opatrenímarianna.balogova@nivam.sk+421 517 565 130 +421 917 132 219
Mgr. Jozef Bernátučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)jozef.bernat@nivam.sk+421 517 565 108+421 918 409 791
PaedDr. Elena Cinováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) a špeciálnu pedagogikuelena.cinova@nivam.sk+421 517 565 120+421 905 734 594
Mgr. Anna Hliboká Čurlíkováučiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúruanna.hliboka.curlikova@nivam.sk+421 517 565 115+421 948 030 026
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBAučiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúruslavka.dzacovska@nivam.sk+421 517 565 109+421 917 739 338
RNDr. Erika Frykováučiteľ profesijného rozvoja pre biológiuerika.frykova@nivam.sk+421 517 565 127+421 917 367 605
Mgr. Marek Gaj, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre rusínsky jazyk a primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)marek.gaj@nivam.sk+421 517 565 116+421 917 371 563
Ing. Mária Hitríkováučiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmetymaria.hitrikova@nivam.sk+421 517 565 113+421 917 367 588
PaedDr. Viera Hodoškováučiteľ profesijného rozvoja pre geografiuviera.hodoskova@nivam.sk+421 517 565 118+421 917 131 850
Ing. Drahoslav Knapíkučiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety a informatiku drahoslav.knapik@nivam.sk+421 517 565 119+421 917 912 640
Mgr. Mária Kovalčíkováučiteľ profesijného rozvoja pre anglický a ruský jazykmaria.kovalcikova@nivam.sk+421 517 565 124+421 905 932 898
Mgr. Marcel Kurtyučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) a špeciálnu pedagogikumarcel.kurty@nivam.sk+421 517 565 122+421 917 912 632
Mgr. Jana Medvecováučiteľ profesijného rozvoja pre fyziku a technickú výchovujana.medvecova@nivam.sk+421 517 565 122+421 917 912 632
Mgr. Mária Mihaľováučiteľ profesijného rozvoja pre matematikumaria.mihalova@nivam.sk+421 517 565 123+421 917 912 635
PaedDr. Jana Paleschová, MBAučiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)jana.paleschova@nivam.sk+421 517 565 112+421 917 912 641
Mgr. Iveta Peterováučiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvoiveta.peterova@nivam.sk+421 517 565 110+421 918 246 600
Mgr. Alena Rusnáková, PhD.výskumná a vývojová zamestnankyňaalena.rusnakova@nivam.sk+421 517 565 125+421 917 912 645
Ing. Martina Salanciováadministratívno-technický zamestnanec (evidencia prihlášok, príprava osvedčení)martina.salanciova@nivam.sk+421 517 565 129+421 917 912 639
PaedDr. Dušan Tomčíkučiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a občiansku náukudusan.tomcik@nivam.sk+421 517 565 108+421 948 030 024
Mgr. Teťana Ustohalováučiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikutetana.ustohalova@nivam.sk+421 517 565 141+421 917 912 627
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBAučiteľ profesijného rozvoja pre hudobnú výchovu pre ZŠ a SŠ, a vychovávateľstvolubomir.verbovanec@nivam.sk+421 517 565 106
PaedDr. Viera Šándorováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)viera.sandorova@nivam.sk+421 517 565 120+421 917 912 631
Mgr. Monika DuždováRegionálna metodička pre systém podporných opatrenímonika.duzdova@nivam.sk+421 51 756 51 30+421 918 540 590
Mgr. Tomáš Juskivregionálny koordinátor podpory práce s mládežoutomas.juskiv@nivam.sk+421 517 565 143+421 908 674 552
Mgr. Martina Feilováučiteľ profesijného rozvoja s dosiahnutou aprobáciou telesná a športová výchova a anglický jazykmartina.feilova@nivam.sk+421 517 565 124+421 917 402 509
Mgr. Janka DackováUčiteľ profesijného rozvoja s dosiahnutou aprobáciou: špeciálna pedagogikajanka.dackova@nivam.sk+421 517 565 141+421 917 402 510

 

Krajské pracovisko v Košiciach

E-mail:  sekretariat.ke@nivam.sk
Adresa pracoviska: Južná trieda 10, 04001 Košice
Telefón: +421 917 968 290

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Mgr. Ľubica Korečkováriaditeľka krajského pracoviska v Košiciach

učiteľ profesijného rozvoja pre nemecký jazyk

lubica.koreckova@nivam.sk+421 917 516 197
PhDr. Maroš Dvorskývedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania

učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

maros.dvorsky@nivam.sk+421 918 402 672
PaedDr. Daniela Bodnárováučiteľ profesijného rozvoja pre telesnú a športovú výchovudaniela.bodnarova@nivam.sk+421 917 402 514
Mgr. Gabriela Bodnárováučiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykgabriela.bodnarova@nivam.sk+421 917 462 007
Mgr. Denisa Verešová Dakošováregionálny metodik pre systém podporných opatrenídenisa.dakosova@nivam.sk+421 907 993 198
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre telesnú a športovú výchovualica.dragulova@nivam.sk
Mgr. Szilárd Fecsóučiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovu a maďarský jazykszilard.fecso@nivam.sk+421 917 912 648
PhDr. Mariana Fedorováučiteľ profesijného rozvoja pre odborných zamestnancovmariana.fedorova@nivam.sk+421 905 328 387
Mgr. Jozef Grúsučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávaniejozef.grus@nivam.sk+421 948 030 061
PaedDr. Tatiana Komanováučiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)tatiana.komanova@nivam.sk+421 917 462 524
Mgr. Štefánia Kudlíkováučiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúrustefania.kudlikova@nivam.sk+421 948 030 072
PaedDr. Mária Malackaničováregionálny metodik pre systém podporných opatrenímaria.malackanicova@nivam.sk+421 917 402 511
Ing. Soňa Mertováučiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmetysona.mertova@nivam.sk+421 948 030 077
PaedDr. Jozef Mydlár, PhD.učiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a dejepisjozef.mydlar@nivam.sk+421 917 967 632
Mgr. Tomáš Oravec, PhD.výskumný a vývojový zamestnanectomas.oravec@nivam.sk+421 905 448 226
Ing. Eva Palkováregionálny metodik pre podporu integrácie detí z Ukrajinyeva.palkova@nivam.sk+421 940 617 638
Ing. Martina Pihuličovákrajská koordinátorka pre prácu s mládežoumartina.pihulicova@nivam.sk+421 907 993 265
RNDr. Slávka Ropekováučiteľ profesijného rozvoja pre fyziku a chémiuslavka.ropekova@nivam.sk+421 917 967 037
PaedDr. Eva Sobinkovičováučiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanieeva.sobinkovicova@nivam.sk+421 948 030 079
Oľga Spišákovázamestnanec pre ekonomikuolga.spisakova@nivam.sk+421 917 968 290
RNDr. Katarína Vojkovská učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a biológiukatarina.vojkovska@nivam.sk+421 917 462 918
Mgr. Andrea Šafran, Dis. art.výskumný a vývojový zamestnanecandrea.safran@nivam.sk+421 905 456 021
Mgr. Ivana Širillováučiteľ profesijného rozvoja pre učiteľstvo 1. stupňa a špeciálnu pedagogikuivana.sirillova@nivam.sk+421 948 030 089
PaedDr. Štefan Šiškaučiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikustefan.siska@nivam.sk+421 917 967 086