Ďalšie kontakty

Krajské pracovisko v Bratislave

E-mail:  sekretariat.ba@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Ševčenkova 11, 85005 Bratislava
Telefón: +421 248 209 411

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
RNDr. Ľuboslava FerčíkováRiaditeľka krajského pracoviska v Bratislave

Učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku

luboslava.fercikova@mpc-edu.sk+421 248 209 439+421 917 202 250
PaedDr. Darina Bačová, PhD.Vedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

darina.bacova@mpc-edu.sk+421 248 209 435+421 915 881 642
Ing. Pavel BednárikVedúci oddelenia vnútornej správypavel.bednarik@mpc-edu.sk+421 248 209 463+421 917 983 994
Mgr. Libuša BednárikováUčiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazyklibusa.bednarikova@mpc-edu.sk+421 248 209 417
PaedDr. Eva BruteničováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)eva.brutenicova@mpc-edu.sk+421 248 209 438+421 917 202 177
PaedDr. Iveta LabjakováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)iveta.labjakova@mpc-edu.sk+421 248 209 424+421 917 202 500
Mgr. Slávka GécováUčiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovuslavka.gecova@mpc-edu.sk+421 248 209 473+421 917 202 559
PhDr. Darina Gogolová, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre etickú výchovudarina.gogolova@mpc-edu.sk+421 248 209 471+421 917 202 715
PaedDr. Miroslava KomorníkováUčiteľ profesijného rozvoja pre geografiumiroslava.komornikova@mpc-edu.sk
PaedDr. Mária OnuškováUčiteľ profesijného rozvoja pre dejepismaria.onuskova@mpc-edu.sk+421 248 209 441+421 917 204 243
PaedDr. Monika PopluhárováUčiteľ profesijného rozvoja pre telesnú a športovú výchovumonika.popluharova@mpc-edu.sk+421 248 209 417+421 917 204 891
Mgr. Marta RemetováUčiteľ profesijného rozvoja pre chémiumarta.remetova@mpc-edu.sk+421 248 209 443+421 917 912 663
Mgr. Ivan RezníkUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikuivan.reznik@mpc-edu.sk+421 248 209 437
PaedDr. Jana Verešová, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvo a špeciálnu pedagogikujana.veresova@mpc-edu.sk+421 248 209 433+421 917 369 394
Mgr. Milan PolešenskýKrajský koordinátor pre prácu s mládežoumilan.polesensky@iuventa.sk+421 903 459 169

 

Krajské pracovisko v Trnave

E-mail:  sekretariat.tt@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Lomonosovova 2797/6, 91708 Trnava
Telefón:
+421 335 983 712

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linka Mobil
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.Riaditeľ krajského pracoviska v Trnavemaria.rychnavska@mpc-edu.sk+421 335 983 712+421 917 510 222
Mgr. Adriana LančaričováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúruadriana.lancaricova@mpc-edu.sk+421 918 401 464
Mgr. Beáta JurákováUčiteľ profesijného rozvoja pre dejepisbeata.jurakova@mpc-edu.sk+421 918 613 271
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)silvia.minarikova@mpc-edu.sk+421 335 983 713+421 917 370 835
Mgr. Andrea MršťákováUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikuandrea.mrstakova@mpc-edu.sk+421 335 983 713
PaedDr. Jana ParajkováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)jana.parajkova@mpc-edu.sk+421 335 983 714+421 917 402 520
Andrea ČápkováZamestnanec pre ekonomikuandrea.capkova@mpc-edu.sk+421 918 539 055
Mgr. Kamila KuhajdováRegionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny pre Trnavský kraj+421 907 993 257
Mgr. Daniela HindickáRegionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny pre Trnavský kraj+421 905 328 388

 

Krajské pracovisko v Trenčíne

E-mail:  sekretariat.tn@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Pod Sokolicami 14, 91101 Trenčín
Telefón: +421 917 510 221

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
PaedDr. Dagmar KoštrnováRiaditeľka krajského pracoviska v Trenčíne

Učiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogiku

dagmar.kostrnova@mpc-edu.sk+421 907 405 123
Mgr. Andrea MakišováVedúci oddelenia  podpory profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)

andrea.makisova@mpc-edu.sk+421 907 402 112
PhDr. Jana BougdarUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikujana.bougdar@mpc-edu.sk
Ing. Vladimír FigelUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmetyvladimir.figel@mpc-edu.sk+421 907 398 877
PhDr. Jana Gašparovičová, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre nemecký a slovenský jazykjana.gasparovicova@mpc-edu.sk+421 918 362 641
Mgr. art. Silvester LavríkUčiteľ profesijného rozvoja pre ZUŠsilvester.lavrik@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana UhlárováRegionálna metodička za Trenčiansky kraj

Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

zuzana.uhlarova@nivam.sk+421 907 716 466
Mgr. Veronika ZvakováRegionálna metodička za Trenčiansky kraj

Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

veronika.zvakova@nivam.sk+421 907 993 217
Mgr. Ľubica OrlíkováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)lubica.orlikova@mpc-edu.sk
PaedDr. Bc. Zdenka RaučinováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)zdenka.raucinova@mpc-edu.sk+421 907 371 374
Mgr. Dana ŠvecováUčiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a slovenský jazyk a literatúrudana.svecova@mpc-edu.sk
Ing. Jana PapiernikováKoordinátor vzdelávania pre nepedagogických zamestnancovjana.papiernikova@mpc-edu.sk+421 918 896 113
Bc. Stanislava MinárikováRegionálna koordinátorkastanislava.minarikova@iuventa.sk+421 917 402 522
PaedDr. Lubomír Král, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre telesnú a športovú výchovu a pedagogikulubomir.kral@mpc-edu.sk
Elena LaššováZamestnanec pre ekonomikuelena.lassova@mpc-edu.sk+421 917 510 221

 

Krajské pracovisko v Nitre

E-mail:  sekretariat.nr@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Cabajská 6, 94901 Nitra
Telefón: +421 917 377 510

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Mgr. Mária PappováRiaditeľka krajského pracoviska v Nitre

Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

maria.pappova@mpc-edu.sk+421 905 200 036
PaedDr. Štefan DragúňVedúci oddelenia  podpory profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a etickú výchovu

stefan.dragun@mpc-edu.sk+421 917 371 208
doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre odborných zamestnancovviktor.gatial@mpc-edu.sk
Mgr. Maroš MaslenUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)maros.maslen@mpc-edu.sk+421 917 370 984
Mgr. Daniela MócikováUčiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a dejepisdaniela.mocikova@mpc-edu.sk
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)eva.pupikova@mpc-edu.sk+421 917 370 973
Mgr. Mária RosinskáUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikumaria.rosinska@mpc-edu.sk+421 918 541 052
Mgr. Zdenka SenešiováUčiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvozdenka.senesiova@mpc-edu.sk
Mgr. Ivana VilhanováUčiteľ profesijného rozvoja pre biológiu a chémiuivana.vilhanova@mpc-edu.sk
Ing. František KotruszUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmetyfrantisek.kotrusz@mpc-edu.sk
Eva SzabováZamestnanec pre ekonomikueva.szabova@mpc-edu.sk+421 917 377 510
PhDr. Marcel Mudrák, PhD.Krajský koordinátor pre prácu s mládežoumarcel.mudrak@iuventa.sk+421 908 678 815
Projekt UNICEF
Mgr. Martin VyšňaRegionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny martin.vysna@nivam.sk+421 905 970 186
Mgr. Romana StrížováRegionálny metodik pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny ( projekt UNICEF)romana.strizova@mpc-edu.sk+421 948 023 508

 

Pracovisko v Komárne

E-mail:  sekretariat.kn@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3, 94501 Komárno,
Telefón: +421 353 812 024

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD.Riaditeľ pracoviska v Komárne

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety

istvan.szokol@mpc-edu.sk+421 353 812 026+421 917 912 660
PaedDr. Zuzana FarkašováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovensky jazyk a literaturuzuzana.farkasova@mpc-edu.sk+421 917 371 354
Mgr. Monika KosárováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)monika.kosarova@mpc-edu.sk+421 917 339 523
PaedDr. Tünde KovácsUčiteľ profesijného rozvoja pre maďarský jazyktunde.kovacs@mpc-edu.sk
PaedDr. Veronika SzabóováUčiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvoveronika.szaboova@mpc-edu.sk
Mgr. Silvia TóthováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)silvia.tothova@mpc-edu.sk
PaedDr. Magdaléna TakácsováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)magdalena.takacsova@mpc-edu.sk+421 917 371 460
Mgr. Gábor Tóth, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a fyzikugabor.toth@mpc-edu.sk
Ing. Rita Gucsi-VéghZamestnanec pre ekonomikurita.gucsi-vegh@mpc-edu.sk+421 353 812 024+421 908 753 439
Mgr. Balázs Kantár, PhD.Regionálny koordinátor pre mládežbalazs.kantar@iuventa.sk

 

Krajské pracovisko v Banskej Bystrici

E-mail:  sekretariat.bb@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Horná 97, 97401 Banská Bystrica
Telefón: +421 484 722 999

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Riaditeľ krajského pracoviska v Banskej Bystrici

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmety

vladimir.lassak@mpc-edu.sk+421 484 722 931+421 917 537 208
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.
Vedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja pre

Učiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety

marian.valent@mpc-edu.sk+421 484 722 938+421 917 912 674
Mgr. Ivana HenkeľováVedúci oddelenia vnútornej správyivana.henkelova@mpc-edu.sk+421 484 722 917+421 917 342 262
Mgr. Dana Váňová
Učiteľ profesijného rozvoja pre informatiku a fyzikudana.vanova@mpc-edu.sk+421 484 722 924+421 903 043 466
Mgr. Adriana Kvetková
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a špeciálnu pedagogikuadriana.kvetkova@mpc-edu.sk+421 484 722 932+421 917 291 179
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Učiteľ profesijného rozvoja pre náboženskú výchovu a informatikuvladimir.vyboh@mpc-edu.sk+421 484 722 912+421 917 347 108
RNDr. Eva Rusnáková
Učiteľ profesijného rozvoja pre matematikueva.rusnakova@mpc-edu.sk+421 484 722 924+421 918 539 832
Mgr. Alena Koroľová
Učiteľ profesijného rozvoja pre ruský jazykalena.korolova@mpc-edu.sk+421 484 722 944+421 902 970 542
PaedDr. Adriana Gondová
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)adriana.gondova@mpc-edu.sk+421 484 722 913+421 918 539 789
PhDr. Gabriela Pavúková
Učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávaniegabriela.pavukova@mpc-edu.sk+421 484 722 944+421 918 673 284
Mgr. Anna Pávová
Učiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykanna.pavova@mpc-edu.sk+421 484 722 935+421 907 888 261
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Učiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovujan.husar@mpc-edu.sk+421 484 722 913+421 903 533 291
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Učiteľ profesijného rozvoja pre odborných zamestnancovrobert.sabo@mpc-edu.sk+421 484 722 915+421 907 880 391
PaedDr. Martina Chalachánová
Učiteľ profesijného rozvoja pre informatikumartina.chalachanova@mpc-edu.sk+421 484 722 926+421 918 539 086
Ing. Juraj BaráthTechnik IKTjuraj.barath@mpc-edu.sk+421 484 722 911+421 917 912 634
Ing. Darina DiošiováRegionálna koordinátorka pre prácu s mládežoudarina.diosiova@iuventa.sk+421 907 992 975
Projekt UNICEF
Mgr. Ingrid HamarikováRegionálna metodička pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníingrid.hamarikova@nivam.sk+421 908 533 299
Mgr. Katarína LahováRegionálna metodička pre podporu odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníkatarina.lahova@nivam.sk+421 908 826 148

 

Krajské pracovisko v Žiline

E-mail:  sekretariat.za@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Veľká Okružná 24, 01001 Žilina
Telefón: +421 917 341 967

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Ing. Ivan Šimko, PhD. Riaditeľ krajského pracoviska v Žilineivan.simko@mpc-edu.sk+421 917 516 196
PaedDr. Monika GregušováVedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja
Učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)
monika.gregusova@mpc-edu.sk+421 917 341 967
Mgr. Jana LeibiczerováUčiteľ profesijného rozvoja pre chémiu a biológiu
jana.leibiczerova@mpc-edu.sk+421 917 505 138
Ing. Veronika GaboríkováUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmety/službyveronika.gaborikova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária GvotováUčiteľ profesijného rozvoja pre matematikumaria.gvotova@mpc-edu.sk
Mgr. Stanislava HoráčkováUčiteľ profesijného rozvoja pre nemecký jazykstanislava.horackova@mpc-edu.sk
PaedDr. Eva KukováUčiteľ profesijného rozvoja pre občiansku náuku a etickú výchovueva.kukova@mpc-edu.sk
PaedDr. Andrea ŠimurdováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)andrea.simurdova@mpc-edu.sk+421 917 912 666
Mgr. Lenka ŠtalmachováUčiteľ profesijného rozvoja pre dejepislenka.stalmachova@mpc-edu.sk
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúrujana.tomaskova@mpc-edu.sk+421 917 505 154
Bc. Gréta KullováZamestnanec pre ekonomikugreta.kullova@mpc-edu.sk+421 918 673 408
Mgr. Ivana MattaRegionálna koordinátorka pre prácu s mládežouivana.novakova@iuventa.sk+421 917 402 506
Projekt UNICEF
Mgr. Mariana GašincováRegionálna metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajinymariana.gasincova@nivam.sk+421 907 716 468
Mgr. Zuzana PilátováRegionálna metodička pre podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajinyzuzana.pilatova@nivam.sk

 

Krajské pracovisko v Prešove

E-mail:  sekretariat.po@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Ul. T. Ševčenka 11, 08020 Prešov
Telefón: +421 517 565 101

Meno a priezviskoFunkciaE-mailPevná linkaMobil
Mgr. Ľuboš SopoligaRiaditeľ krajského pracoviska v Prešovelubos.sopoliga@mpc-edu.sk+421 517 565 103+421 915 561 322
Mgr. Dagmar ČtvrtníčkováVedúca oddelenia podpory profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk+421 517 565 107+421 917 131 406
PhDr. Jana MajirskáVedúca oddelenia vnútornej správyjana.majirska@mpc-edu.sk+421 517 565 117+421 917 912 638
Ing. Martina SalanciováAdministratívno-technický zamestnanec (evidencia prihlášok, príprava osvedčení)martina.salanciova@mpc-edu.sk+421 517 565 129+421 917 912 639
Mgr. Jozef BernátUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)jozef.bernat@mpc-edu.sk+421 517 565 108+421 918 409 791
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBAUčiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúruslavka.dzacovska@mpc-edu.sk+421 517 565 109+421 917 739 338
Mgr. Anna Hliboká ČurlíkováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúruanna.hliboka.curlikova@mpc-edu.sk+421 517 565 110+421 908 030 026
RNDr. Erika FrykováUčiteľ profesijného rozvoja pre biológiuerika.frykova@mpc-edu.sk+421 517 565 127+421 917 367 605
Mgr. Marek Gaj, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre rusínsky jazyk a primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)marek.gaj@mpc-edu.sk+421 517 565 108+421 917 371 563
Ing. Mária HitríkováUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné ekonomické predmetymaria.hitrikova@mpc-edu.sk+421 517 565 113+421 917 367 588
PaedDr. Viera HodoškováUčiteľ profesijného rozvoja pre geografiuviera.hodoskova@mpc-edu.sk+421 517 565 118+421 917 131 850
Mgr. Ján IvančoUčiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykjan.ivanco@mpc-edu.sk+421 517 565 106+421 948 030 024
Ing. Drahoslav KnapíkUčiteľ profesijného rozvoja pre informatikudrahoslav.knapik@mpc-edu.sk+421 517 565 119+421 917 912 640
Mgr. Iveta PeterováUčiteľ profesijného rozvoja pre vychovávateľstvoiveta.peterova@mpc-edu.sk+421 517 565 110+421 918 246 600
Mgr. Mária MihaľováUčiteľ profesijného rozvoja pre matematikumaria.mihalova@mpc-edu.sk+421 517 565 123+421 917 912 635
PaedDr. Jana PaleschováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie (materská škola)jana.paleschova@mpc-edu.sk+421 517 565 112+421 917 912 641
Ing. Mgr. Mária PirkovskáUčiteľ profesijného rozvoja pre odborné technické predmetymaria.pirkovska@mpc-edu.sk+421 517 565 116+421 917 132 219
Mgr. Teťana UstohalováUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikutetana.ustohalova@mpc-edu.sk+421 517 565 141+421 917 912 627
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBAUčiteľ profesijného rozvoja pre hudobnú výchovu pre ZŠ a SŠ, a vychovávateľstvolubomir.verbovanec@mpc-edu.sk+421 517 565 106
PhDr. Jarmila VerbovskáUčiteľ profesijného rozvoja pre etickú výchovujarmila.verbovska@mpc-edu.sk+421 517 565 124+421 917 912 645
Mgr. Jana MedvecováUčiteľ profesijného rozvoja pre fyziku a technickú výchovujana.medvecova@mpc-edu.sk+421 517 565 122+421 917 912 632
PaedDr. Elena CinováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) a špeciálnu pedagogikuelena.cinova@mpc-edu.sk+421 517 565 120+421 905 734 594
PaedDr. Viera ŠándorováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)viera.sandorova@mpc-edu.sk+421 517 565 120+421 917 912 631
Mgr. Marcel KurtyUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) a špeciálnu pedagogikumarcel.kurty@mpc-edu.sk+421 517 565 122+421 917 912 632
Projekt UNICEF
Mgr. Ivanna Feťko-Ivanková, PhD.Regionálna metodička za Prešovský kraj Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaníivanna.fetko@mpc-edu.sk+421 517 565 130+421 905 932 898
Mgr. Monika Duždová Regionálna metodička za Prešovský kraj Projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávanímonika.duzdova@mpc-edu.sk+421 517 565 130+421 918 540 590

 

Krajské pracovisko v Košiciach

E-mail:  sekretariat.ke@mpc-edu.sk
Adresa pracoviska: Južná trieda 10, 04001 Košice
Telefón: +421 917 968 290

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Mgr. Ľubica KorečkováRiaditeľka krajského pracoviska v Košiciach

Učiteľ profesijného rozvoja pre nemecký jazyk

lubica.koreckova@mpc-edu.sk+421 917 516 197
PhDr. Maroš DvorskýVedúci oddelenia podpory profesijného rozvoja

Učiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúru

maros.dvorsky@mpc-edu.sk+421 918 402 672
Mgr. Gabriela BodnárováUčiteľ profesijného rozvoja pre anglický jazykgabriela.bodnarova@mpc-edu.sk+421 917 462 007
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre telesnú a športovú výchovualica.dragulova@mpc-edu.sk
Mgr. Szilárd FecsóUčiteľ profesijného rozvoja pre výtvarnú výchovu a maďarský jazykszilard.fecso@mpc-edu.sk+421 917 912 648
PaedDr. Tatiana KomanováUčiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)tatiana.komanova@mpc-edu.sk+421 917 462 524
Mgr. Štefánia KudlíkováUčiteľ profesijného rozvoja pre slovenský jazyk a literatúrustefania.kudlikova@mpc-edu.sk+421 917 967 086
PaedDr. Jozef Mydlár, PhD.Učiteľ profesijného rozvoja pre geografiu a dejepisjozef.mydlar@mpc-edu.sk+421 917 967 632
RNDr. Slávka RopekováUPR pre fyziku a chémiuslavka.ropekova@mpc-edu.sk+421 917 967 037
PaedDr. Eva SobinkovičováUčiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanieeva.sobinkovicova@mpc-edu.sk
Mgr. Ivana ŠirillováUčiteľ profesijného rozvoja pre učiteľstvo 1. stupňa a špeciálnu pedagogikuivana.sirillova@mpc-edu.sk+421 917 967 086
PaedDr. Štefan ŠiškaUčiteľ profesijného rozvoja pre špeciálnu pedagogikustefan.siska@mpc-edu.sk+421 917 967 086
RNDr. Katarína Vojkovská Učiteľ profesijného rozvoja pre matematiku a biológiukatarina.vojkovska@mpc-edu.sk+421 917 462 918
Mgr. Jozef Grús UPR pre primárne vzdelávaniejozef.grus@mpc-edu.sk+421 917 967 086
Ing. Soňa MertováUPR pre odborné technické predmetysona.mertova@mpc-edu.sk
Ing. Antónia JanusováZamestnanec pre ekonomikuantonia.janusova@mpc-edu.sk+421 917 968 290
Ing. Martina PihuličováKrajská koordinátorka pre prácu s mládežoumartina.pihulicova@iuventa.sk+421 907 993 265
Projekt UNICEF
Mgr. Barbora DrabikováRegionálny metodik pre podporu integrácie detí z Ukrajiny
barbora.drabikova@iuventa.sk+421 908 678 811
Ing. Eva PalkováRegionálny metodik pre podporu integrácie detí z Ukrajinyeva.palkova@nivam.sk+421 907 993 265