Učiteľom nemeckého jazyka ponúka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR letný vzdelávací kurz

Učitelia nemeckého jazyka zo základných aj stredných škôl môžu rozvíjať svoje profesijné skúsenosti na letnom vzdelávaní v nemeckom Dillingen an der Donau.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) vo svojej aktuálnej výzve informuje o júnovom vzdelávacom kurze. Počet účastníkov je limitovaný na desať pedagógov a prihlášku je potrebné zaslať už do 24. mája 2024.  

Nižšie sú uvedené podrobnosti k predmetnej výzve.


Výzva k letnému vzdelávaciemu kurzu učiteľov v Dillingen an der Donau – 2024

BAVORSKÝ KURZ: Ďalšie vzdelávanie učiteľov NJ v Dillingen an der Donau

Termín: 24. 6. – 28. 6. 2024

Miesto: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen

Pobytové náklady a kurz: hradí bavorská strana

Kvóta: 10 učiteľov NJ na ZŠ a SŠ

Podmienky: vyplnenie prihlášky a príprava motivačného listu

Cestovné: hradí MŠVVaM SR (vlak a/alebo autobus)

Termín podania prihlášky: najneskôr do 24. mája 2024

Súhlas s uvoľnením učiteľa v termíne ďalšieho vzdelávania vydáva v plnom rozsahu jeho zamestnávateľ/škola.

Vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom (v NJ, maximálne jedna A4) a podpísaným súhlasom prosíme zaslať emailom (najneskôr 24. 5. 2024) na: diana.jakubcova@minedu.sk


Zdroj informácií:  https://www.minedu.sk/vyzva-k-letnemu-vzdelavaciemu-kurzu-ucitelov-v-dillingene-an-der-donau-2024/

Zdielať tento článok