Olympiády

Meno a priezviskoFunkciaE-mailMobil
Odbor podpory neformálneho vzdelávania - Tím olympiády
Mgr. Dávid RichterVedúci oddeleniadavid.richter@nivam.sk+421 908 678 809
RNDr. Roman Lehotskýodborný zamestnanec pre predmetové olympiády a súťaže BiO, GO, PYT, TO, ETEC
distribúcia úloh a autorských riešení
roman.lehotsky@nivam.sk+421 905 497 708
Mgr. Jana Krajčovičováodborný zamestnanec pre predmetové olympiády a súťaže ONJ, FO, TMF, OFJ, IJSO, Dúhový kolotoč
zmluvy o dielo
jana.krajcovicova@nivam.sk+421 905 970 187
Mgr. Martina Kurinováodborný zamestnanec pre predmetové olympiády a súťaže OAJ, ChO, OĽP, OŠJ
administrácia prístupov do EduPage – modul súťaže
martina.kurinova@nivam.sk+421 917 402 507
Ing. Jana Šimekováodborný zamestnanec pre predmetové olympiády a súťaže MO, OI, DO, OSJLjana.simekova@nivam.sk+421 948 028 778
Mgr. Ľubica Kalivodováodborný zamestnanec pre podporu nadaných a talentovaných detí a mládeželubica.kalivodova@nivam.sk+421 917 402 515
Alena Hlôškováodborný zamestnanec pre školský športalena.hloskova@nivam.sk+421 917 402 516
Mgr. Roman Vajaš, MBAodborný zamestnanec pre podporu nadaných a talentovaných detí a mládežeroman.vajas@nivam.sk+421 948 413 807