ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

ADRESÁR ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC   ADRESÁR REGIONÁLNYCH KNIŽNÍC   ŠTATISTIKA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC    KONTAKTY – METODICI

 

Kalendár vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre akademické a školské knižnice na rok 2024

 

Vzdelávacie podujatia: 

  • celoslovenský online seminár zameraný na odborné knižničné činnosti v školskej knižnici (9. a 11. apríla 2024)
  • pozvánka na online seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice (14. mája 2024)
    PRIHLÁŠKA

Konferecia školských knižníc

 

Projekty

 

Zriadenie školskej knižnice

 

Školský knihovník – metodické usmernenia, pomôcky

 

Príklady dobrej praxe zo školských knižníc – podujatia zamerané na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania

 

Informačná výchova