Národný inštitút vzdelávania a mládeže predstavuje aktuálnu ponuku vzdelávacích aktivít k zavádzaniu podporných opatrení do škôl a školských zariadení

Nový systém podpory detí a žiakov pri prekonávaní ich prekážok vo výchove a vzdelávaní je už súčasťou praxe. Katalóg podporných opatrení s adresným riešením pomoci v podobe 21 konkrétnych opatrení už pedagogickí i odborní zamestnanci reálne využívajú.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aktuálne pokračuje v aktívnom poradenstve a metodickej podpore pre zástupcov škôl a školských zariadení. V najbližšom období je v ponuke niekoľko odborných podujatí (OP). K dispozícii je tiež viacero otvorených vzdelávacích skupín bezplatných a certifikovaných programov inovačného vzdelávania (PIV).

V nižšie uvedenom dokumente prinášame kompletný prehľad ponuky vzdelávania v jednotlivých krajoch na najbližšie obdobie máj až jún 2024.  

Prehľad vzdelávacích aktivít NIVaM k téme podporných opatrení | máj – jún 2024

Vzdelávacie aktivity NIVaM k podporným opatreniam |obsah vzdelávania, anotácie PIV a OP   

 

Zdielať tento článok