Dokumenty inštitúcie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava

Vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu,
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a
Slovenskej pedagogickej knižnice

Faktúry      Objednávky

 

Zriaďovacia listina

 

Štatút organizácie

Štatút NIVAM

Štatút Komisie na posudzovanie edukačných publikácií

 

Vízia organizácie

 

Documents in English Language

 

Organizačný poriadok

 

Kolektívna zmluva

 
 
Vnútorné smernice
Prístupné len pre riadne prihlásených zamestnancov NIVAM
nájdete na tomto linku

Knižničný a výpožičný poriadok
 

Faktúry

Objednávky

Štatút Rady pre výskum a vývoj

Dátum platnosti:  nedeľa, 1. január 2023
Platnosť dokumentu:  dokument je platný

 

Aktuálne dokumenty

Správa o činnosti NIVAM za oblasť profesijného rozvoja PZ a OZ za rok 2022

 

Ďalšie dokumenty Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ a nadväzujú na dokumenty Metodicko-pedagogického centra, ktorého je NIVaM právnym nástupcom nájdete na tejto adrese.