Dokumenty inštitúcie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava

Vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu,
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

 

Základné dokumenty

Zriaďovacia listina

 

Štatút organizácie

Štatút NIVAM

 

Vízia organizácie

Vízia, poslanie, hodnoty, princípy, ciele NIVAM

 

Documents in English Language

 

Organizačný poriadok

 

Kolektívna zmluva

 
 
Vnútorné smernice
Prístupné len pre riadne prihlásených zamestnancov NIVAM

 

Aktuálne dokumenty

Národného inštitútu vzdelávania a mládeže nadväzujú na dokumenty Metodicko-pedagogického centra, ktorého je NIVaM právnym nástupcom. Nájdete ich na tejto adrese.