Poznáme výsledky školského kola vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan 2024 

Aj v tomto roku si naši študenti overili svoje vedomosti o Európskej únii v súťaži Mladý digitálny Európan (MDE). Konkrétne tí, ktorí odpovedali na 30 otázok elektronického testu školského kola aktuálneho ročníka MDE 2024. Konalo sa 15. mája 2024 a zúčastnilo sa ho 2 374 študentov zo 174 stredných škôl.

„Teší nás, že do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo o 13 škôl a 191 študentov viac, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Pozitívne možno hodnotiť aj priemernú úspešnosť v teste školského kola MDE 2024, ktorá bola 57,64%. Najúspešnejší študenti pochádzajú zo škôl naprieč celým Slovenskom. Ide o 14 účastníkov súťaže. Osem z nich získalo v teste 30 bodov a mali tak 100% úspešnosť. Ďalších šesť študentov získalo 29 bodov,konkretizuje PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v NIVaM.

Vedomostnú súťaž Mladý Digitálny Európan (MDE) organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Na našej webovej stránke prinášame ďalšie informácie k vyhodnoteniu školského kola MDE 2024.

Zdielať tento článok