Školské e-testovania JESEŇ 2023 – ukončenie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) ponúkol v období od 4. októbra do 15. novembra 2023  základným a stredným školám možnosť overiť úroveň vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom elektronických testov. 

Technická správa projektu PIAAC

Projektový tím PIAAC Slovensko úspešne publikoval záverečnú technickú správu z medzinárodného merania úrovne kompetencií dospelých – PIAAC 2. cyklus. Technická správa obsahuje opis celého zberu

Testovanie 9 2023

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným