KATALÓGY KNIŽNICE

Krátky návod k online katalógu KIS Tritius


Vo fonde knižnice NIVAM sa nachádza viac ako 330 000 kníh a 2889 (odoberaných aj archívnych) periodík .

Akvizícia knižných titulov a periodík z odborov profilácie knižničného fondu špecializácie knižnice: 

Chýba vám nejaký knižný titul v našom fonde? Dajte nám vedieť vyplnením krátkeho formulára.


 

ONLINE KATALÓGY kníh/monografií

ONLINE KATALÓGY periodík

 

Absenčný knižný titul na domov si čitateľ môže vyžiadať odoslaním elektronickej ŽIADANKY Z ONLINE KATALÓGU alebo osobne v knižnici.

Vyhľadávať cez online katalógy je možné aj bez registrácie, rezervovať a vypožičať si dokumenty má právo len čitateľ knižnice.

 

HISTORICKÝ FOND