Kariéra

Niečo o nás:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá vznikla 1. júla 2022 zlúčením organizácií Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Slovenská pedagogická knižnica (SPK), Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Napredujeme, modernizujeme nie len my v NIVaM ale zároveň reflektujeme potreby vzdelávania pre moderné školstvo, realizujeme projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.
Vďaka všetkým týmto výzvam, potrebujeme odborných zamestnancov, ktorí budú odvážne tvoriví a k svojej práci budú pristupovať svedomito a zodpovedne.

Prehľad aktuálne voľných pracovných miest nájdete tu: https://www.profesia.sk/praca/narodny-institut-vzdelavania-a-mladeze

 

Nenašli ste aktuálne voľnú prácu snov?

Pravidelne obsadzujeme pracovné pozície ako: učiteľ profesijného rozvoja, regionálny metodik, výskumný a vývojový zamestnanec, koordinátor či iný odborný administratívny zamestnanec.

Naši kolegovia a kolegyne pracujú na pracoviskách v Bratislave, Trnave, Nitre, Komárne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach. Ak máte záujem o niektorú z uvedených pozícií a nie je teraz zverejnená, kontaktujte e-mailom naše personálne oddelenie a radi Vám povieme viac.

Do e-mailu nezabudnite napísať o aký druh práce máte záujem, priložte svoj profesijný životopis a oceníme aj pár slov o Vás, prečo by sme Vás mali prijať.

Kontakt: ludskezdroje@nivam.sk

 

Prečo pracovať u nás?

 

Svojich kolegov počúvame a radi diskutujeme o zaujímavých nápadoch a vylepšeniach. Ponúkame priateľské a rozvíjajúce sa pracovné prostredie. Podporujeme vzdelávanie a osobnostný rozvoj kolegov, pretože, keď sa odborne rozvíjate Vy, rozvíjate tým aj nás. Ponúkame zaujímavú náplň práce, ktorá môže mať dopad na rozvoj celého Slovenska. Pružný pracovný čas a pracovný úväzok na 37,5 hodiny.

 

Rozumieme potrebám pracovno-životnej rovnováhy a preto Vám ešte poskytneme:

  • Máte u nás 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.
  • Prácu z domu Vám poskytneme na 5 dní a viac podľa dohody s nadriadeným.
  • Poskytujeme Multisport kartu, ktorá neslúži len na posilňovňu ale aj iné aktivity.
  • Okrem iného ponúkame napríklad aj príspevok na DDS či sociálnu výpomoc alebo odmenu pri veľkom životnom jubileu.

ARCHÍV zverejňovanie voľných pracovných pozícií na stránke NIVaM:

Pozícia: Výskumný a vývojový zamestnanec pre medzinárodné merania
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 19.01.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.02.2024

Pozícia: Manažér publicity
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 18.03.2024

Pozícia: Koordinátor audio a video výstupov
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.02.2024

Pozícia: Vedúci oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.02.2024

Pozícia: Manažér publicity
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 18.03.2024

Pozícia: Vedúci oddelenia personalistiky a miezd
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 05.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 28.02.2024

Pozícia: Odborný zamestnanec
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 07.02.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.02.2024

Pozícia: Odborný zamestnanec pre autodopravu, technik IKT
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 11.03.2024

Pozícia: Asistent kancelárie GR
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 11.03.2024

Pozícia: Riaditeľ odboru vnútorného riadenia
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 11.03.2024

Pozícia: učiteľ profesijného rozvoja
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 14.03.2024

Pozícia: Kontrolór
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 25.03.2024

Pozícia: Právnik
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Asistent riaditeľa odboru podpory formálneho vzdelávania
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 01.04.2024

Pozícia: výskumný a vývojový zamestnanec
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Personalista
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 01.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 04.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 04.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Odborný zamestnanec
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 13.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 29.03.2024

Pozícia: Projektový manažér POO K6
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 14.03.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 08.04.2024

Pozícia: Učiteľ profesijného rozvoja
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Expert pre tvorbu obsahu, výskumu a vzdelávania pre NP DiTEdu
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 02.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 19.06.2024

Pozícia: Vedúci oddelenia personalistiky a miezd
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 05.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Riaditeľ KP
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 11.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Riaditeľ KP
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 11.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Riaditeľ KP
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 11.04.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 30.04.2024

Pozícia: Administratívny pracovník NP POP III KE
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 03.05.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 31.05.2024

Pozícia: Výskumný a vývojový zamestnanec
Dátum zverejnenia voľnej pracovnej pozície: 03.05.2024
Ukončenie zverejnenia inzerátu: 14.06.2024