Pedagógovia a odborní zamestnanci poskytli spätnú väzbu k téme podporných opatrení pre deti a žiakov  

Nový systém podporných opatrení je už súčasťou bežnej výchovno-vzdelávacej praxe. Pedagógovia a odborní zamestnanci adresne reagujú na možnosť pomoci deťom a žiakom. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) počas apríla a mája navštívil už vyše sto škôl a školských zariadení, kde realizoval tematické vzdelávacie aktivity a vytvoril priestor pre vzájomnú diskusiu k tejto problematike. Aktuálne NIVaM zaujíma konkrétna spätná väzba od ich účastníkov. Ako vnímajú Katalóg podporných opatrení? Ako hodnotia využívanie podporných opatrení?

„Súčasťou našich školení bol aj tematický prieskum. Zaujímal nás názor pedagógov a odborných zamestnancov na Katalóg podporných opatrení. Pýtali sme sa na využívanie podporných opatrení vo vzdelávacom systéme. Spätnú väzbu sme zisťovali formou anonymizovaných rozhovorov. Viedli sme ich na všetkých typoch škôl a školských zariadení, od materských a základných škôl, naprieč gymnáziami a odbornými učilišťami či strednými školami až po centrá voľného času,“ uviedli z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.              

Pohľad škôl a školských zariadení na reformu, ktorá sa zaviedla v septembri minulého roka je dôležitý pre správne nastavenie systému podporných opatrení.

Aktuálne NIVaM získava aj ďalšiu kľúčovú spätnú väzbu. Ide o reakcie od viac ako 4 800 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí absolvovali za uplynulých päť mesiacov programy inovačného vzdelávania alebo odborné podujatia.

„Po skončení školenia hodnotili účastníci kvalitu výučby, relevanciu obsahu výučby, využitie poznatkov v praxi a tiež profesionalitu a prístup lektorov. Na tento prieskum sme využili dotazník. Oba zbery dát budeme v najbližších týždňoch vyhodnocovať,“ uzavreli z oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie v NIVaM.

Zdielať tento článok