Krajské pracovisko Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Košiciach „otvorí leto“ sériou odborných podujatí pre pedagógov materských škôl

Ak ste pedagógom v materskej škole viete, že výchova a vzdelávanie tých najmenších má svoje špecifiká. Uvedomujete si konkrétnu zodpovednosť v tomto smere, ale na druhej strane vnímate aj tú úprimnú detskú radosť primeranú veku. Poďte podobne spojiť vlastný profesijný rozvoj s témami, v ktorých nájdete hravosť i zábavu. Krajské pracovisko Národného inštitútu v Košiciach (KP NIVaM v Košiciach) pripravuje na prvý prázdninový týždeň Letnú školu pre pedagogických zamestnancov materských škôl.

Letná škola pre pedagogických zamestnancov materských škôl (1. – 4. 7. 2024) pod garanciou PaedDr. Evy Sobinkovičovej, učiteľky profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie, ponúkne sedem odborných podujatí, ktoré zacielia na rôzne témy týkajúce sa predškolskej výchovy a vzdelávania. „Pozornosť budeme venovať napríklad komunikácii s rodičmi, environmentálnej výchove či rozvoju grafomotorických zručností u detí. Hovoriť sa bude aj o tvorivej dramatike v materských školách či hudobnej výchove. Všetky odborné podujatia povedú kompetentní lektori, ktorí ponúknu účastníkom predovšetkým konkrétne príklady využiteľné v praxi,“ približuje Maroš Dvorský, vedúci oddelenia podpory výchovy a vzdelávania v Krajskom pracovisku NIVaM v Košiciach.     

Všetky aktivity budú prebiehať v prezenčnej forme priamo v Krajskom pracovisku NIVaM v Košiciach. Pedagógovia si môžu vybrať z ponuky odborných podujatí podľa vlastných preferencií a prihlásiť sa i na viaceré z nich.

Pozrite si kompletnú ponuku odborných podujatí a nájdite to, čo pomôže v profesijnom rozvoji práve Vám. 


Všetky podrobné informácie k podujatiu záujemcom poskytne Eva Sobinkovičová z KP NIVaM v Košiciach.

Kontaktné údaje: PaedDr. Eva Sobinkovičová ; eva.sobinkovicova@nivam.sk ; +421948030079

Zdielať tento článok