Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

O projekte

Vojnový konflikt na Ukrajine priniesol na Slovensko veľké množstvo detí a žiakov, ktorým chýbajú vhodné podmienky na zvládnutie extrémne náročnej životnej situácie a majú sťažené podmienky pri prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý má vo svojej pôsobnosti aj problematiku inklúzie a národnostných menšín, spustil v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorého cieľom je poskytovať pedagógom a školám podporu v začleňovaní cudzincov do slovenského školstva (detí a žiakov i pedagógov).

Hlavné aktivity projektu sú:

 • priame poradenstvo a podpora škôl v jednotlivých regiónoch,
 • profesijný rozvoj vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov,
 • odborné pôsobenie so zameraním na rané a predprimárne vzdelávanie (tvorba metodík a školení),
 • jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov,
 • tlač a distribúcia učebných materiálov na výučbu slovenčiny ako druhého jazyka pre deti a žiakov v školách.

Podpora v rámci projektu je postavená na adresnej pomoci priamo v školách, ktorá umožní reagovať na individuálne potreby škôl, prípade regiónov a systematicky koordinovať pomoc aj s konkrétnymi samosprávami. Vďaka tomu bude zabezpečená flexibilita opatrení a adresnosť pomoci.

Priamu podporu školám poskytujú regionálni koordinátori, ktorí postupne začínajú pôsobiť v jednotlivých krajských pracoviskách NIVaM (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Žilina). Kontakty na nich nájdete v tabuľke nižšie. Môžete sa na nich obrátiť v týchto otázkach:

 • asistencia pri zaraďovaní detí a žiakov do škôl,
 • komunikácia a pomoc s uznaním dokladov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve,
 • metodická podpora a poradenstvo pre školy a pedagógov.
Región Kontaktná osoba Email
Bratislavský kraj Olívia Strelková olivia.strelkova@nivam.sk
Bratislavský kraj Zuzana Pikuliaková zuzana.pikuliakova@nivam.sk
Nitriansky kraj Martin Vyšňa martin.vysna@nivam.sk
Nitriansky kraj Romana Strížová romana.strizova@mpc-edu.sk
Trenčiansky kraj Zuzana Uhlárová zuzana.uhlarova@nivam.sk
Trenčiansky kraj Veronika Zvaková veronika.zvakova@nivam.sk
Trnavský kraj Elena Dirnbachová elena.dirnbachova@nivam.sk
Trnavský kraj Alina Bobyk alina.bobyk@nivam.sk
Banskobystrický kraj Ingrid Hamariková ingrid.hamarikova@nivam.sk
Banskobystrický kraj Katarína Lahová katarina.lahova@nivam.sk
Žilinský kraj Mariana Gašincová mariana.gasincova@nivam.sk
Žilinský kraj Zuzana Pilátová zuzana.pilatova@nivam.sk
Košický kraj Barbora Drabiková barbora.drabikova@iuventa.sk
Košický kraj Eva Palková eva.palkova@nivam.sk
Prešovský kraj Monika Duždová Monika.Duzdova@mpc-edu.sk

 

🇺🇦 Kontaktnou osobou pre komunikáciu v ukrajinskom jazyku je koordinátorka pre Ukrajinu Mgr. Nina Zaitseva – nina.zaitseva(at)statpedu.sk.

ℹ Viac informácií a metodických materiálov k vzdelávaniu detí cudzincov nájdete TU.

 

Bezplatné objednanie tlačených publikácií pre školy

Od konca septembra 2022 si môžu školy integrujúce ukrajinské deti a žiakov BEZPLATNE objednať tlačené publikácie na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré sú výsledkom viacročného projektu ERASMUS+ a vznikali v spolupráci s jazykovou školou iCan.

Tlačené publikácie budú na školy distribuované na základe vyplnenej online žiadosti: FORMULÁR.

Publikácie školy nájdu aj online:

 

Vzdelávacie aktivity

V rámci projektu pripravujeme odborné podujatia na rôzne témy:

 • metodické usmernenia
 • praktické tipy na aktivity v školách
 • odborné témy k integrácii detí cudzincov.

Aktuálnu ponuku vzdelávacích podujatí nájdete tu: Odborné podujatia

Záznamy z uskutočnených podujatí si môžete pozrieť na našom YouTube.