Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

O projekte

Vojnový konflikt na Ukrajine priniesol na Slovensko veľké množstvo detí a žiakov, ktorým chýbajú vhodné podmienky na zvládnutie extrémne náročnej životnej situácie a majú sťažené podmienky pri prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ktorý má vo svojej pôsobnosti aj problematiku inklúzie a národnostných menšín, spustil v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, ktorého cieľom je poskytovať pedagógom a školám podporu v začleňovaní cudzincov do slovenského školstva (detí a žiakov i pedagógov).

Hlavné aktivity projektu sú:

  • priame poradenstvo a podpora škôl v jednotlivých regiónoch,
  • profesijný rozvoj vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a riaditeľov so zameraním na integráciu ukrajinských detí a žiakov,
  • odborné pôsobenie so zameraním na rané a predprimárne vzdelávanie (tvorba metodík a školení),
  • jazykové kurzy slovenského jazyka a certifikáty pre ukrajinských učiteľov.

Podpora v rámci projektu je postavená na adresnej pomoci priamo v školách, ktorá umožní reagovať na individuálne potreby škôl, prípade regiónov a systematicky koordinovať pomoc aj s konkrétnymi samosprávami. Vďaka tomu bude zabezpečená flexibilita opatrení a adresnosť pomoci.

Priamu podporu školám poskytujú regionálni koordinátori, ktorí postupne začínajú pôsobiť v jednotlivých krajských pracoviskách NIVaM (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Žilina). Kontakty na nich nájdete v tabuľke nižšie. Môžete sa na nich obrátiť v týchto otázkach:

  • asistencia pri zaraďovaní detí a žiakov do škôl,
  • komunikácia a pomoc s uznaním dokladov pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve,
  • metodická podpora a poradenstvo pre školy a pedagógov.
RegiónKontaktná osobaEmail
Bratislavský krajOlívia Strelkováolivia.strelkova@nivam.sk
Bratislavský krajMagdaléna Novotnámagdalena.novotna@nivam.sk
Bratislavský krajYuna Mamedovayuna.mamedova@nivam.sk
Nitriansky krajRomana Strížováromana.strizova@nivam.sk
Trenčiansky krajZuzana Uhlárovázuzana.uhlarova@nivam.sk
Trnavský krajElena Dirnbachováelena.dirnbachova@nivam.sk
Trnavský krajAlina Bobykalina.bobyk@nivam.sk
Banskobystrický krajIngrid Hamarikováingrid.hamarikova@nivam.sk
Banskobystrický krajKatarína Lahovákatarina.lahova@nivam.sk
Žilinský krajMariana Gašincovámariana.gasincova@nivam.sk
Žilinský krajZuzana Pilátovázuzana.pilatova@nivam.sk
Košický krajEva Palkováeva.palkova@nivam.sk
Prešovský krajĽudmila Smrekováludmila.smrekova@nivam.sk

🇺🇦  Kontaktnou osobou pre komunikáciu v ukrajinskom jazyku je koordinátorka regionálnych metodičiek Mgr. Alina Bobyk – alina.bobyk@nivam.sk

ℹ Viac informácií a metodických materiálov k vzdelávaniu detí cudzincov nájdete TU.

 

Možnosť online objednávky publikácií pre školy cez slokia.sk

Školy integrujúce deti a žiakov z Ukrajiny si môžu objednať publikácie na vzdelávanie detí cudzincov, ktoré sú výsledkom viacročného projektu Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a vznikali v spolupráci s hlavným partnerom projektu Súkromnou jazykovou školou iCan. Výstupy projektu sú komplexnými materiálmi používanými pri výučbe slovenského jazyka pre deti cudzincov a krajanov. 

Link na objednanie konkrétnej publikácie školy nájdu kliknutím na odkaz nižšie:

Vzdelávacie aktivity

V rámci projektu pripravujeme odborné podujatia na rôzne témy:

  • metodické usmernenia
  • praktické tipy na aktivity v školách
  • odborné témy k integrácii detí cudzincov.

Aktuálnu ponuku vzdelávacích podujatí nájdete tu: Odborné podujatia

Záznamy z uskutočnených podujatí si môžete pozrieť na našom YouTube.

Informačné materiály

V rámci projektu pripravujeme odborné materiály na rôzne témy, ktoré sú k dispozícii v slovenskom, ako i ukrajinskom jazyku, dostupné na stiahnutie: