Dohoda o vedeckej a didaktickej spolupráci medzi Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Inštitútom Ivana Ziazuna pre pedagogické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Inštitút Ivana Ziaziuna pre pedagogické vzdelávanie a vzdelávanie dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny uzavreli bilaterálnu dohodu, ktorej cieľom