Pozvánka na webinár: Plán aktivít MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní na školský rok 2023/2024

Pozývame vás na webinár, na ktorom sa oboznámite s aktivitami, ktoré vo vzťahu k vzdelávaniu cudzincov v školskom roku 2023/2024  pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Kľúčové témy:

  • Základné informácie k povinnosti školskej dochádzky a financovaniu vzdelávania;
  • Zaraďovanie detí – cudzincov s dôrazom na odídencov z Ukrajiny do škôl vrátane špecifík pri zaraďovaní detí s zdravotným znevýhodnením;
  • Úloha regionálnych koordinátorov NIVaM;
  • Jazykové vzdelávanie (od jazykových kurzov cez nový predmet – Slovenský jazyk ako druhý jazyk –  až po podporné opatrenie);
  • Existujúce a nové nástrojov podpory inkluzívneho prostredia na školách vrátane psychosociálnej podpory;
  • Pomoc a nástroje podpory pre uchádzačov o prácu v školstve (ukrajinských pedagógov a odborných zamestnancov);
  • Príprava návrhu Stratégie vzdelávania cudzincov.

 

Webinár je určený riaditeľom škôl, ktoré vzdelávajú deti cudzincov s dôrazom na deti odídencov z Ukrajiny. 

 

Informácie Vám poskytnú:

Viera Hincová, Danica Hullová a Jana Píšová NIVaM

Matej Sapák a Stella Hanzelová, MŠVVaŠ SR – Team UA

 

Registrovať sa môžete na tomto odkaze: https://bit.ly/RegistrujteSaNaWebinarPlanAktivit 

Zdielať tento článok