Podcast Abeceda školskej pohody: Podpora v predškolskom veku

Vek do piatich až šiestich rokov je obdobím čarovného objavovania. To, čo do tohto veku dieťa „načerpá“, má výrazný vplyv aj na ďalšie vzdelávanie sa. V spomínanom období intenzívneho rozvoja je potrebné deťom poskytnúť potrebnú podporu a stimuláciu.

Ako spomína Miroslava Višňovská, odborníčka pre predprimárne vzdelávanie, vo všeobecnosti môžeme povedať, ak sa deťom od útleho veku dospelí  dostatočne venujú, odrazí sa to neskôr na ich úspechu v škole. Výskumy v oblasti neurovedy dokazujú vysokú mieru plasticity mozgu a takzvaných otvorených okien pre učenie sa práve v predškolskom veku. To znamená, že pre neskorší úspech dieťaťa je obdobie do zhruba piatich, šiestich rokov veľmi významné.“

Ako doplnila, mimoriadne dôležitá je podpora pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti so zdravotným znevýhodním či deti s rizikovým vývinom. Na druhej strane odborníčka podčiarkuje, že každé dieťa má svoj osobný potenciál a vzdelávaním sa má rozvíjať čo do najväčšej šírky a hĺbky.

Višňovská v podcaste približuje predovšetkým podporné opatrenie a s ním súvisiaci aj sprievodný materiál, ktorého predmetom je činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti.

Konkretizuje tu základné termíny. Definuje školskú spôsobilosť, ako aj jej dve rovnocenné súčasti – školskú zrelosť a školskú pripravenosť.

V sprievodnom materiáli nájdu cenné informácie podľa Višňovskej najmä učiteľky a učitelia MŠ, špeciálnych MŠ, ale aj vychovávatelia a vychovávateľky v liečebno-výchovných sanatóriách. Materiál obsahuje dve časti. Prvá približuje konkrétne podporné opatrenie z hľadiska zákona a druhá popisuje činnosti, ktoré je možné realizovať v praxi.          

Odborníčka vstup uzatvára myšlienkou zo škandinávskych krajín a zároveň vyjadrením, ktoré ona vníma v kontexte podporných opatrení ako inšpiratívne: „Nie je ani tak dôležité pripraviť deti na školu, ale pripraviť školu pre deti.“  

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

Zdielať tento článok