DIGITÁLNA KNIŽNICA

Oddelenie Slovenskej pedagogickej knižnice sprístupňuje časť svojho historického fondu a výročné školské správy vybraných slovenských stredných škôl v digitalizovanej podobe pod názvom DIGITÁLNA KNIŽNICA SPK.

Naskenované dokumenty si môžu používatelia prezrieť v PDF formáte: v menšom rozlíšení na webovom sídle knižnice a vo väčšom a kvalitnejšom rozlíšení na osobitne vyhradenom počítači v priestoroch knižnice. Digitalizované dokumenty si môžu používatelia aj skopírovať alebo vytlačiť.

________________________________________________________________________

*   LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

      14 titulov od 18. storočia do r. 1918

*   PEDAGOGIKA DO ROKU 1918

      29 titulov od 19. storočia do r. 1918

*   RUKOPISY

      26 dokumentov z 18. – 19. storočia z historického fondu SPK

*   UČEBNICE DO ROKU 1918

      149 titulov od 18. storočia do r. 1918

*   VÝROČNÉ SPRÁVY

      Výročné školské správy – 19. storočie – 19 dokumentov

      Výročné školské správy vybraných stred. škôl – 360 dokumentov z 20. storočia