Podcast Abeceda školskej pohody: Mám v triede žiačku/žiaka s ADHD. Ako na to?

Podnety vnímame každý rôzne. Ešte špecifickejšie to majú deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou. S takýmto žiakom sa môže stretnúť každý jeden učiteľ. Ako s ním má v triede pracovať?      

O odborný pohľad k tejto problematike sa v podcaste Abeceda školskej pohody podelila Svetlana Síthová, riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže.

 „Nie je to o tom, že nechcú, je to o tom, že ten mozog síce funguje správne, ale jednoducho niektoré veci vyhodnocuje náročnejšie,“ hovorí na margo detí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou Svetlana Síthová.

Na tento fakt nadväzuje aj ďalšími slovami, v ktorých spomína, že deti s ADHD majú často momenty, v ktorých sú plné energie. Čo môžu aj pedagógovia využiť vo vyučovacom procese. Na druhej strane upozorňuje, že sú i chvíle, kedy príde hladina útlmu.

Aj pri deťoch s ADHD je dobré, ako u všetkých detí, stimulovať pozornosť krátkymi aktivitami na takzvané prepájanie hemisfér. Tieto „hry“ doslova osviežia mozog a v triede sa pracuje lepšie všetkým žiakom.

Bližšie odborníčka popisuje aj konkrétne situácie, ktoré v triede môžu vzniknúť a zo svojej praxe ponúka isté riešenia.

Problematiku uzatvára povzbudením pre učiteľov aj rodičov detí s ADHD: „… a koniec koncov ADHD na ceste životom môže byť pomôckou a nie prekážkou.“            

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok