Podcast Abeceda školskej pohody: Čo máme robiť, keď nemáme školský podporný tím?

Školské podporné tímy sú dnes na školách prirodzenou súčasťou systému. Sú vnímané ako veľmi potrebná „soľ“ našich škôl. Aj takto približuje školské podporné tímy Svetlana Síthová, riaditeľka Odboru podpory formálneho vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže v aktuálnom podcaste Abeceda školskej pohody. Ale čo robiť, ak v škole tím takýchto odborníkov nemáme?

„Sú veľmi chcení, sú žiadaní a dnes nikto nepochybuje, že či ich potrebujeme. Sú niečo, čo je pre nás naozaj tou soľou v školstve. A tá je aj v tomto prípade nad zlato,“  spomína v úvodných slovách podcastu Svetlana Síthová.

Ako hovorí, úlohou školských podporných tímov je, aby boli pilierom pre rozvoj preventívnych aktivít. Pilierom pre zabezpečenie duševnej pohody, duševného zdravia žiakov, ale aj pedagógov. Sú podporou pri prekonávaní bariér, ktoré deti s akýmikoľvek špecifikami majú.

Svetlana však vyzdvihuje najmä kľúčovú úlohu vzájomnej spolupráce, bez ktorej fungovanie školských podporných tímov nejde. Pripomína, že úlohou odborníkov v týchto tímoch je tiež sieťovať ďalších odborníkov, ktorí spolupracujú so školami, a to tak, aby čo najlepšie pochopili, v akých „topánkach“ dieťa kráča.

V podcaste odborníčka školám poradí aj v situácii, keď v škole školský podporný tím nie je. Spomenie kam sa obrátiť a ako postupovať.

Dnes takáto situácia v školách nastať ešte môže. Od roku 2026 budú školské podporné tímy súčasťou všetkých škôl.    

Vypočujte si podcast, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.     

    

Zdielať tento článok