Podcast Abeceda školskej pohody: Aká to je inkluzívna škola?

Dieťaťu pomáha prejsť cestu vzdelávania, tak aby sa rešpektovali všetky jeho špecifiká. No ide aj o podporu                  pre učiteľov, pre školské podporné tímy, pre riaditeľov, v konečnom dôsledku pre rodičov detí. Inkluzívna škola je tu pre všetky deti bez výnimky a môže ňou byť každá škola. V podcaste Abeceda školskej pohody hovoríme konkrétne o tom, aká je inkluzívna škola.

Už na úvod spomenula Svetlana Síthová, hosť aktuálneho podcastu, fakt, že prijatím Dohovoru o právach ľudí                                so zdravotným znevýhodnením sa Slovenská republika pred niekoľkými rokmi zaviazala, že bude rešpektovať práva všetkých detí na školách bez výnimky. Vtedy sa v rôznych podobách skloňovalo slovo integrácia. Dnes, prijatím novely školského zákona, v máji 2023, je aktuálne skloňovaným termínom inklúzia.

Ako pripomína Síthová, inkluzívna škola a inkluzívne školstvo pomáha žiakovi prejsť cestu vzdelávania s prijatím jeho špecifík, ktoré dané dieťa má a je jedno o aké špecifikum ide. Samotná inklúzia podľa jej slov nevytvára podporu len pre deti. Vytvára podporu aj pre učiteľov, pre školské podporné tímy, pre riaditeľov škôl. Inklúzia prispieva k tomu, aby cesta vzdelávania bola pre všetky deti bez výnimky príjemná a úspešná. Dôležité je pozerať sa na dieťa optikou, že ide o dieťa a nepozerať naň optikou diagnózy, ktorú má.

V aktuálnom podcaste približuje odborníčka aj hodnoty inkluzívnej školy, jej benefity pre praktický život detí. Inklúziu vníma ako spoluprácu členov školských podporných tímov, spoluprácu s učiteľom, rodičom, poradenským zariadením či komunitou, ktorej je dieťa súčasťou. Nie je to však proces realizovateľný z roka na rok, no je to proces, ktorý si naše deti zaslúžia.

Vypočujte si podcast Abeceda školskej pohody, ktorý vznikol v rámci prípravy a následného zavádzania podporných opatrení do škôl, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.

 

Zdielať tento článok