O Katalógu podporných opatrení sa bude diskutovať v regiónoch

Zavádzanie podporných opatrení v školách a v školských zariadeniach je realitou od septembra tohto roku. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) pripravuje od 18. septembra sériu informačných seminárov pre školy a školské zariadenia. Prezentácie a odborné diskusie o katalógu podporných opatrení sa uskutočnia v 79 okresoch Slovenska.

Katalóg podporných opatrení predstavuje unikátny model podpory vo výchove a vzdelávaní. Je systémovým zabezpečením pomoci pre všetky deti, žiakov a žiačky bez rozdielu a s akýmikoľvek prekážkami v prístupe ku výchove a vzdelávaniu. Takýto komplexný systém opatrení zlepší pripravenosť všetkých zainteresovaných vo vzdelávaní na prácu s deťmi, žiakmi či žiačkami s rôznymi  potrebami. Od roku 2026 bude poskytovanie podporných opatrení celoplošné. Znamená to, že sa bude týkať všetkých škôl a školských zariadení. Katalóg prináša opatrenia, ktoré zastrešia poskytnutie podpory pre rozmanité potreby dieťaťa či žiaka. 

„Aktuálne sme pre zamestnancov škôl a školských zariadení pripravili informačné semináre, kde im tento Katalóg podporných opatrení predstavíme. Podujatia plánujeme až v 79 okresných mestách. Priblížime východiská prípravy Katalógu, hovoriť budeme aj priamo o procese prideľovania podporných opatrení. Konkretizovať budeme systém podporných opatrení,“ uvádza Ivana Drangová, vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku, rané a predškolské vzdelávanie, Odboru podpory formálneho vzdelávania, NIVaM.

NIVaM v súvislosti s Katalógom podporných opatrení pripravil aj sprievodné materiály a realizovať bude aj iné metodické aktivity pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Všetky sú súčasťou reformy realizovanej na základe Plánu obnovy a odolnosti SR, Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania.  

Harmonogram informačných seminárov v jednotlivých krajov podľa okresov uvádzame nižšie.

O prípadným zmenách v harmonograme budeme vždy aktuálne informovať.

Rozoslanie pozvánok na informačné semináre školám a školským zariadeniam s možnosťou ich registrácie sa na podujatie je realizované prostredníctvom jednotlivých krajských pracovísk NIVaM.  


INFORMAČNÉ SEMINÁRE ku KATALÓGU PODPORNÝCH OPATRENÍ v regiónoch pre zamestnancov škôl a školských zariadení:

Všetky informačné semináre sa konajú v čase od 9. 00 hod. do 13. 00 hod.

V Banskej Bystrici potrvá infoseminár do 14. 00 hod.  


Kraj OkresDátum konania Miesto konania
BA krajBratislava I9.10.2023Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
Bratislava II24.10.2023Kultúrny dom Vetvár, Biskupická 10164/15, Bratislava
Bratislava III3.10.2023Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava
Bratislava IV12.10.2023Pracovisko NIVaM, Karloveská 64, Bratislava
Bratislava V20.9.2023DK Lúky, Vígľašská 1, Bratislava
Malacky17.10.2023Kino Záhoran, Hviezdoslavova 3, Malacky
Pezinok18.10.2023DK Pezinok - malá sála, Holubyho 42, Pezinok
Senec4.10.2023Kultúrny dom Veľký Biel, Železničná 80, Veľký Biel
TT krajDunajská Streda (v maďarskom jazyku)16.10 2023Základná umelecká škola, Smetanov Háj 283/6, Dunajská Streda
Dunajská Streda (v slovenskom jazyku)17.10.2023Základná umelecká škola, Smetanov Háj 283/6, Dunajská Streda
Galanta26.10.2023 Mestský úrad Galanta, Mierové námestie č. 940/1, Galanta
Hlohovec18.10.2023Kino Úsmev Hlohovec, M.R. Štefánika 3, Hlohovec
Piešťany12.10.2023Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 27, Piešťany
Senica26.9.2023DAV, Sadová 641/18, Senica
Skalica28.9.2023Správa mestského majetku, s.r.o. (bývalé kino v Skalici), Námestie slobody 10, Skalica
Trnava24.10.2023SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava
TN krajBánovce nad Bebravou10.10.2023ZUŠ D. Kardoša, Novomeského 1340/3, Bánovce nad Bebravou
Ilava17.10.2023Dom kultúry Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom
Myjava2.10.2023Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska 290/17, Myjava
Nové Mesto nad Váhom3.10.2023Mestské kultúrne stredisko - divadelná sála, Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom
Partizánske18.10.2023Mestský úrad, Námestie SNP 212/4, Partizánske
Považská Bystrica5.10.2023Mestský úrad, Centrum 2/3, Považská Bystrica
Prievidza12.10.2023ZUŠ L. Stančeka, Nám. slobody 14, Prievidza
Púchov19.10.2023Kinosála divadla Púchov, Hoenningovo námestie 2002, Púchov
Trenčín29.9.2023TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
NR krajKomárno (v slovenskom jazyku)2.10.2023Gymnázium H. Selyeho, Biskupa Kiralya 5, Komárno
Komárno (v maďarskom jazyku)5.10.2023Gymnázium H. Selyeho, Biskupa Kiralya 5, Komárno
Levice26.10.2023Kinosála Junior, Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2, Levice
Nitra21.9.2023PF UKF - miestnosť D1, Dražovská 6, Nitra
Nové Zámky (v slovenskom jazyku)5.10.2023Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu - kongresová sála, Slovenská 70, Nové Zámky
Nové Zámky (v maďarskom jazyku)17.10.2023Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu - kongresová sála, Slovenská 70, Nové Zámky
Šaľa17.10.2023Kultúrny dom - kinosála, Ulica SNP 16, Šaľa
Topoľčany3.10.2023Okresný úrad - veľká zasadačka, Námestie Ľ. Štúra 1378, Topoľčany
Zlaté Moravce12.10.2023Stredná odborná škola polytechnická - aula, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
ZA krajBytča18.10.2023Základná škola Bytča, Ulica Mieru 1235, Bytča
Čadca12.10.2023Dom kultúry v Čadci, Matičné námestie 1434/11, Čadca
Dolný Kubín24.10.2023ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51, Oravský Podzámok
Kysucké Nové Mesto3.10.2023Kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš23.10.2023MsÚ Liptovský Mikuláš, Športová 4, Liptovský Mikuláš
Martin4.10.2023MsÚ Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin
Námestovo26.10.2023MsÚ Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo
Ružomberok17.10.2023Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta - aula, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Turčianske Teplice4.10.2023*seminár sa koná spolu s okresom Martin
Tvrdošín19.10.2023Kultúrny dom Trstená, Československej armády 957/13, Trstená
Žilina9.10.2023MsÚ Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
BB krajBanská Bystrica20.10.2023Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Tajovského 25, Banská Bystrica
Banská Štiavnica21.9.2023Súkromná základná škola Guliver, A.T. Sytnianskeho 2867/4, Banská Štiavnica
Brezno23.10.2023Dom kultúry, Švermova 7, Brezno
Detva26.9.2023Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, Detva
Krupina20.9.2023SOŠ obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8, 963 01, Krupina
Lučenec / Poltár6.10.2023Kino Apollo, Novohradská 2973/5, Lučenec
Revúca24.10.2023Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 14, Revúca
Rimavská Sobota19.10.2023Mestské kultúrne stredisko, Nám. Š.M. Daxnera 1723, Rimavská Sobota
Veľký Krtíš28.9.2023Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň
Zvolen9.10.2023Mestský úrad - veľká zasadačka MsZ, Námestie slobody 22, Zvolen
Žarnovica / Žiar nad Hronom10.10.2023Mestské kultúrne centrum - divadelná sála, SNP 119, Žiar nad Hronom
PO krajBardejov19.9.2023Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Humenné27.9.2023Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
Kežmarok11.10.2023Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
Levoča12.10.2023Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča
Medzilaborce25.9.2023MÚ mesta Medzilaborce - veľká zasadačka, Mierová 326, Medzilaborce
Poprad17.10.2023Školský internát, Karpatská 9, Poprad
Prešov18.10.2023
24.10.2023
KP NIVaM Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov
Sabinov20.9.2023Spojená škola, SNP 16, Sabinov
Snina9.10.2023Gymnázium Snina, Študentská 4, Snina
Stará Ľubovňa25.10.2023SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
Stropkov28.9.2023 Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov
Svidník21.9.2023Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
Vranov nad Topľou10.10.2023Mestský úrad, Doktora Cyrila Daxnera 1, Vranov nad Topľou
KE krajGelnica24.10.2023Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, Gelnica
Košice I19.9.2023CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Košice II21.9.2023CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Košice III10.10.2023KP NIVaM, Južná trieda 10, Košice
Košice IV25.10.2023CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Košice - okolie4.10.2023Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice
Michalovce11.10.2023Mestské kultúrne stredisko, Námestie osloboditeľov 25, Michalovce
Rožňava17.10.2023Mestský úrad, Šafárikova 29, Rožňava
Sobrance26.10.2023CVČ, Námestie slobody 1, Sobrance
Spišská Nová Ves12.10.2023Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
Trebišov19.10.2023MsÚ Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, Trebišov

 

 

 

Zdielať tento článok