Jesenná škola participácie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zrealizoval prostredníctvom Odboru podpory neformálneho vzdelávania  a Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu  program neformálneho vzdelávania pre mládež