Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka

Dovoľte nám zaželať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a poďakovať sa Vám za spoluprácu a záujem o vzdelávacie a odborné aktivity, ktoré sme pre Vás v roku 2022 pripravovali.

V tomto predvianočnom čase a v očakávaní nového roka na chvíľu zmiernime naše pracovné tempo, oddýchnime si a naberme nové sily na plnenie nových úloh a výziev, ktoré nás v roku 2023 čakajú.

Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2023.

 

Ivan Pavlov, generálny riaditeľ
a kolektív zamestnancov NIVaM

Zdielať tento článok