Výzva 2023 pre program Európsky zbor solidarity

Dňa 24.11.2022 Komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2023. Európsky zbor solidarity je program Európskej Únie pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do solidárnych aktivít v rôznych oblastiach, od pomoci znevýhodneným ľuďom až po prispievanie k opatreniam v oblasti zdravia a životného prostredia v Európskej Únii aj mimo nej.

Výzva vychádzajúca z Európskeho roka mládeže 2022 má za cieľ vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí, prostredníctvom projektových zámerov a aktivít, na ktoré bolo vyčlenených viac ako 142 miliónov EUR. Financované budú možnosti dobrovoľníctva, projekty v oblasti solidarity, dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou so zameraním sa na pomoc osobám utekajúcim pred ozbrojenými konfliktami a iným obetiam prírodných alebo neprírodných katastrof. Ako aj prevenciu, propagáciu a podporu v oblasti zdravia. Výzva tiež ponúka účastníkom možnosť zapojiť sa a prispieť do projektov humanitárnej pomoci na celom svete.

Program Európsky zbor solidarity je určený pre ľudí vo veku od 18 do 30 rokov pre dobrovoľnícke projekty a projekty v oblasti solidarity, a pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov pre dobrovoľníctvo na podporu aktivít medzinárodnej humanitárnej pomoci. Čo sa týka financovania aktivít dobrovoľníctva v rámci Európskeho zboru solidarity každý verejný alebo súkromný subjekt môže požiadať o značku kvality, ktorá potvrdzuje, že subjekt je schopný vykonávať vysokokvalitné solidárne činnosti v súlade so zásadami, cieľmi a požiadavkami programu. Vo výzve na predkladanie návrhov sú uvedené rôzne typy akcií, ich kritériá oprávnenosti a príslušné termíny podávania žiadostí. Viac informácií o výzve na rok 2023 vrátane termínov predkladania žiadostí sa môžete dočítať na stránkach Európskej komisie alebo na weboch zborsolidarity.eueurodesk.sk.

Európsky zbor solidarity existuje ako program financovaný Európskou Úniou od októbra 2018 s prevádzkovým rozpočtom 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020. Nadviazal na predchádzajúce iniciatívy Európskej Únie s cieľom ponúknuť jedinečnú príležitosť pre organizácie pôsobiace v sektore solidarity a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť v oblastiach, na ktorých im najviac záleží.

Na základe úspechu iniciatívy, Európsky zbor solidarity pokračuje a bude pokračovať vo svojich aktivitách v období rokov 2021 – 2027.

Celkový rozpočet programu Európskeho zboru solidarity na roky 2021 – 2027 je 1,009 miliardy eur. Počas svojho sedemročného trvania tento program umožní najmenej 270 000 mladým ľuďom zúčastniť sa na solidárnych aktivitách.

Zdielať tento článok