December Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

December Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

KONFERENCIA CLAIM THE FUTURE

Dňa 5.12.2022 cestoval Mládežnícky delegát SR pri OSN, Michal Salíni do Bruselu na konferenciu Claim the Future, organizovanú k príležitosti končiaceho sa roku 2022, ktorý niesol titul “Rok mládeže”. Viac ako 500 mladých študentov či profesionálov z krajín EÚ sa zišlo 6.12.2022 a mali možnosť nielen networkovať, ale aj diskutovať postoje a návrhy mladých v oblasti mentálneho zdravia a vzdelávania. Bohužiaľ, priestor na networkovanie a zdieľanie skúseností bol obmedzený. Napriek tomu sa Michalovi podarilo úspešne zapojiť do programu a nadviazať nové partnerstvá, pričom sa na udalosti zrodila aj ďalšia iniciatíva medzi Mládežníckymi delegátmi OSN z viacerých krajín, o ktorej ešte určite budete počuť.

DEBRIEFING PO KLIMATICKEJ KONFERENCII S UNIS VIEDEŇ

Dňa 8.12.2022 sa Michal zúčastnil online debriefingu nielen so zástupcami Informačného servisu OSN vo Viedni, ale aj s mládežníckymi delegátmi z Rakúska a Česka. Išlo predovšetkým o zhodnotenie výsledkov konferencie COP 27, ale aj o vyjadrenie postrehov a nápadov na vylepšenie od mládežníckych delegátov. Tieto skúsenosti budú potom ďalej tlmočené na príslušné miesta v OSN, aby sa ďalšia participácia zástupcov mládeže na tomto podujatí len zlepšovala.

KRAJSKÁ KONFERENCIA ŠKOLSKÝCH PARLAMENTOV ŽILINSKÉHO KRAJA

Dňa 14.12.2022 Michal pricestoval do Žiliny, kde mal česť odovzdávať ceny víťazom krajskej Olympiády školských parlamentov. Prirodzene, mal aj prednášku na tému OSN a Cieľov udržateľného rozvoja a po ukončení programu sa rozbehla diskusia. Študenti napokon aj na papiere písali, čo od Mládežníckeho delegáta očakávajú a v čom mu vedia vypomôcť. Michal ako mladý človek zo Žilinského kraja veľmi ocenil možnosť stretnúť sa so šikovnými mladými ľuďmi z regiónov Turiec, Liptov, Orava, Kysuce a Horné Považie, ktorí mu opäť dodali nádej a vieru v budúcnosť našej krajiny.

NÁVŠTEVA NA GYMNÁZIU JURA HRONCA V BRATISLAVE

V Bratislave sa Michal, ako mládežnícky delegát SR, vyskytuje celkom často. Tentokrát však navštívil jedno z najlepších gymnázií na Slovensku – Gymnázium Jura Hronca (GJH). GJH je tzv. Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a šikovní mladí ľudia na tejto škole svoju organizátorskú cestu v rámci tohto projektu započali práve debatou s Mládežníckym delegátom. Michal so študentmi debatoval samozrejme o OSN, Cieľoch udržateľného rozvoja, ale aj o kritickom myslení a dôvere v inštitúcie. A treba povedať, že naozaj išlo o aktívnu diskusiu a otázky z ich strany. Študenti preukázali prehľad a neraz Michala svojimi výbornými otázkami vyzvŕtali. Až tak, že nakoniec natiahol prezentáciu takmer na dvojnásobok toho, koľko mala trvať. Michal si túto debatu veľmi užil a dúfa, že si z nej veľa odniesli aj študenti.

LIVESTREAM „OPÝTAJ SA DELEGÁTA“

V piatok 16.12.2022 si Michal pripravil livestream s možnosťou otázok. Toto podujatie bolo cielené najmä na mladých ľudí, ktorí ešte nemali možnosť stretnúť sa s Michalom osobne a zaujíma ich problematika Cieľov udržateľného rozvoja a to, čo vlastne Mládežnícky delegát pri OSN robí. Množstvo záujemcov napísalo otázky Michalovi do formulára a ten na ne s radosťou odpovedal.

KONFERENCIA „SHAPING FUTURE OF THE UNECE REGION“

V čase, keď už množstvo z nás myslelo na vianočné stretnutia s rodinou či na darčeky, mali Mládežnícki delegáti z celej Európy ešte pracovné povinnosti. Dvadsiateho decembra sa totiž konala celodenná konferencia „Shaping future of the UNECE region“, ktorú organizovala Európska Hospodárska Komisia OSN (UNECE). Táto komisia zahŕňa nielen štáty z Európy, ale prakticky celú severnú pologuľu vrátane Severnej Ameriky a Ruska. Zaujímavosťou a ďalšou ukážkou úspechov slovenskej diplomacie je, že výkonnou tajomníčkou a teda hlavou UNECE je Slovenka, Oľga Algayerová.

Zástupcovia UNECE poskytli priestor nielen oficiálnym Mládežníckym delegátom pri OSN, ale aj množstvu iných zástupcov mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, aby vyjadrili svoj názor na budúcnosť fungovania tejto inštitúcie a na množstvo tém, ktorými sa zaoberá. Každý delegát mal priestor zúčastniť sa dvoch panelov. Michal si vybral panely, ktoré cielili na budúcnosť energetiky a budúcnosť využitia dát. V oblasti energetiky zdôrazňoval nutnosť férovosti zelenej tranzície pre všetkých, ale aj problematiku energetickej chudoby, ktorá má veľmi neblahý vplyv na rovnosť prístupu k vzdelávaniu v dnešnej digitálnej dobe, ale aj núti ľudí vrátiť sa k tradičnejším fosílnym palivám, čo nás vzďaľuje od dosiahnutia klimatických cieľov. Čo sa týka využívania dát, tam Michal zdôrazňoval dôležitosť spoľahlivosti zdrojov, problematiku práva na súkromie a ochranu dát, ale aj ako priblížiť svet štatistiky mládeži.

Zdielať tento článok