Výzva na predkladanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacieho programu

Otvorenie predkladacieho kola žiadostí o akreditáciu – Predkladacie kolo začína 15.11.2022 a žiadosti je možné podávať do 15.1.2023 do 15:00 h.

 

Akreditácia programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou napomáha vytvárať povedomie o kvalite vzdelávacích programov a prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu znalostí, zručností a kompetencií mladých ľudí. Je významným nástrojom všeobecného uznania týchto prínosov zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov i verejnosti.

Viac informácií ako postupovať pri predložení žiadosti nájdete na: https://www.iuventa.sk/akreditacia/

Zdielať tento článok